A A A A A

Matemaatika märgid: [Arv 3]


1 Timoteosele 2:5
Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus,

2 Timoteosele 3:16
Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,

Apostlite Teod 17:28
sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: 'Sest ka meie oleme tema sugu.'

Colossians 2:9
Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult,

2 Moosese 3:14
Ja Jumal ütles Moosesele: 'Ma olen see, kes ma Olen!' Ja ta jätkas: 'Ütle Iisraeli lastele nõnda: 'Ma Olen' on mind läkitanud teie juurde.'

1 Moosese 1:26
Ja Jumal ütles: 'Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!'

Heebrealastele 4:12
Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

Johannese 4:24
Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.'

3 Moosese 19:28
Ärge lõigake oma ihusse surnumärki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi! Mina olen Issand!

Matteuse 12:40
sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd.

Johannese Ilmutus 1:4
Johannes - seitsmele Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,

Tiitusele 1:12
Üks nende seast, nende oma prohvet, on öelnud: 'Kreetalased on luiskajad, tigedad loomad, laisklejad vatsad.'

1 Korintlastele 15:33
Ärge eksige!'Halb seltskond rikub head kombed.'

1 Johannese 5:7-9
[7] Jah, tunnistajaid on kolm:[8] Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks.[9] Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma Poja kohta.

Johannese 3:16-18
[16] Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.[17] Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.[18] Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739