A A A A A

Elu: [Sünnipäev]


Efeslastele 2:10
Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.

Jeremija 29:11
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Johannese 16:21
Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma.

Õpetussõnad 9:11
Sest minu läbi saavad su päevad paljuks ja su eluaastad jätkuvad.

Laulud 16:11
Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks.

Laulud 20:4
Ta mõelgu kõigile su roaohvritele ja su põletusohvrit ta arvaku rasvaseks! Sela.

Laulud 27:4-7
[4] Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis.[5] Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule.[6] Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on, ja ma tahan tema telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda ja mängida Issandale![7] Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan; ole mulle armuline ja vasta mulle!

Laulud 90:12
Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!

Laulud 91:11
Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel.

Laulud 91:16
Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.'

Laulud 118:24
See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast!

Sefanja 3:17
Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.

Laulud 37:4-5
[4] Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub![5] Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi!

Nutulaulud 3:22-23
[22] see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud, sest tema halastused pole lõppenud:[23] need on igal hommikul uued - sinu ustavus on suur!

4 Moosese 6:24-26
[24] Issand õnnistagu sind ja hoidku sind![25] Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline![26] Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu!

Laulud 139:1-24
[1] Laulujuhatajale: Taaveti laul. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.[2] Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.[3] Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad.[4] Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe - sina, Issand, tead selle kõik ära.[5] Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale.[6] See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu.[7] Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest?[8] Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal![9] Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere äärde,[10] siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni.[11] Ja kui ma ütleksin: 'Katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks!',[12] siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otsekui valgus.[13] Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus.[14] Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.[15] Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.[16] Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas.[17] Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal! Kui väga suur on nende arv![18] Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures.[19] Oh, et sa, Jumal, surmaksid õelad! Ja et minust taganeksid verevalajad,[20] kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased![21] Kas ma neid, kes sind vihkavad, Issand, ei peaks vihkama, ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu?[22] Täie vihaga ma vihkan neid, nad on saanud mu vaenlasteks.[23] Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted![24] Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739