A A A A A

Elu: [Vananemine]


1 Timoteosele 5:8
Kui aga keegi omaste ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu.

2 Korintlastele 4:16
Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.

5 Moosese 32:7
Meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve! Küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle, oma vanadelt, et nad räägiksid sulle!

5 Moosese 34:7
Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud.

Koguja 7:10
Ära ütle: 'Miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed?' Sest seda sa ei küsi targasti.

2 Moosese 20:12
Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab!

1 Moosese 6:3
Aga Issand ütles: 'Minu Vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi sada kakskümmend aastat!'

1 Moosese 25:8
Ja Aabraham heitis hinge ning suri heas vanuses, vana ning elatanud, ja ta koristati oma rahva juurde.

Jesaja 40:29
Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu.

Jesaja 46:4
Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma kannan teid; mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.

Iiob 5:26
Küpses vanuses sa lähed hauda, otsekui naber pannakse rehepõrandale omal ajal.

Iiob 12:12-20
[12] Elatanuil on tarkus ja pikaealistel mõistus.[13] Jumalal on tarkus ja vägi, temal on nõu ja mõistus.[14] Mida tema maha kisub, seda ei ehitata üles; keda tema vangistab, seda ei vabastata mitte.[15] Vaata, kui tema peatab veed, tekib kuivus, ja kui ta need valla päästab, hävitavad need maa.[16] Temal on tugevus ja tulemus, tema päralt on eksija ja eksitaja.[17] Tema viib nõuandjad riisutavaks ja teeb kohtumõistjad narriks.[18] Tema tühistab kuningate karistused ja köidab neile endile köie vööle.[19] Tema saadab preestrid paljajalu teele ja paiskab ümber vägevate istmed.[20] Tema riisub usaldusväärsetelt huuled ja võtab vanadelt aru.

Iiob 32:7
Ma mõtlesin: Kõnelgu päevad ja aastate rohkus õpetagu tarkust.

Joel 2:28
Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.

3 Moosese 19:32
Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!

Fileemonile 1:9
ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang,

Laulud 71:9
Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!

Laulud 71:18
Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile!

Laulud 73:26
Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.

Laulud 90:10-12
[10] Meie päevade mõõt on seitsekümmend aastat ja kui keegi on tugev, kaheksakümmend aastat, ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära.[11] Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta?[12] Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!

Laulud 91:16
Pika eaga ma täidan tema ja annan temale näha oma päästet.'

Õpetussõnad 17:6
Lapselapsed on vanade kroon ja laste uhkuseks on nende vanemad.

Õpetussõnad 20:29
Noorte meeste uhkuseks on jõud, aga vanade ehteks on hallid juuksed.

Õpetussõnad 23:22
Kuule oma isa, kes sind on sigitanud, ja ära põlga oma ema, kui ta on vanaks saanud!

Laulud 37:35
Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu.

1 Ajaraamat 29:28
Siis ta suri kõrges vanuses, tal oli olnud küllalt päevi, rikkust ja au, ja tema poeg Saalomon sai tema asemel kuningaks.

1 Kuningate 3:14
Ja kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi.'

Laulud 103:5
Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal.

Tiitusele 2:3
Niisamuti käitugu vanad naised pühalikult: ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head,

1 Timoteosele 5:1-2
[1] Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga, noorematega nagu vendadega,[2] vanemate naistega nagu emadega, noorematega nagu õdedega - kõiges puhtuses.

Laulud 71:8-9
[8] Minu suu on täis sinu kiitust ja su ülevust kogu päeva.[9] Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!

Filiplastele 3:20-21
[20] Aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat - Issandat Jeesust Kristust,[21] kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks selle väe toimel, millega ta suudab ka alistada enesele kõik.

Jesaja 46:3-4
[3] Kuulge mind, Jaakobi sugu, ja kogu Iisraeli soo jääk, keda mul on tulnud kanda emaihust peale, sülle võtta emaüsast alates.[4] Teie vana eani ma olen seesama ja teie hallide juusteni ma kannan teid; mina olen teinud ja mina tõstan üles, mina kannan ja päästan.

Laulud 92:12-15
[12] Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad.[13] Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil.[14] Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.[15] Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad

Koguja 12:1-7
[1] Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle! -[2] enne kui pimenevad päike ja valgus, kuu ja tähed, ja vihma järel tulevad taas pilved -[3] siis kui koja valvurid värisevad ja kanged mehed kisuvad küüru; kui jahvatajad on jõude, sest neid on vähe järele jäänud, ja aknaist vaatajad jäävad pimedaks;[4] kui välisuksed sulguvad, kui veski mürin vaibub, kui üles tõustakse juba linnuhääle peale, kui kõik lauluviisid lakkavad;[5] kui küngastki kardetakse ja teed käies on hirm; kui mandlipuu õitseb, rohutirts vaevu liigub ja kapparipung puhkeb - sest inimene läheb oma igavese koja poole ja tänaval käivad leinajad ringi -,[6] enne kui hõbeköis katkeb ja kuldkauss puruneb, kruus allikal kildudeks kukub ja kaevuratas laguneb,[7] sest põrm saab jälle mulda, nõnda kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739