A A A A A

Halb Tegelane: [Reetmine]


Matteuse 27:3-4
[3] Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need kolmkümmend hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi,[4] öeldes: 'Ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud.' Nemad aga vastasid: 'Mis see meie asi on? Vaata ise!'

Matteuse 6:14-15
[14] Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,[15] kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Markuse 11:25
Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

Matteuse 7:12
Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid.

Heebrealastele 4:15
Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.

1 Moosese 12:3
Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!'

Roomlastele 3:23
sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739