A A A A A

Halb Tegelane: [Viha]


Efeslastele 4:26-31
[26] Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle![27] Ärge andke ka maad kuradile![28] Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus.[29] Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.[30] Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani![31] Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega.

Jaakobuse 1:19-20
[19] Teadke seda, mu armsad vennad! Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama.[20] Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees.

Õpetussõnad 29:11
Alp paiskab välja kogu oma viha, aga tark mees vaigistab teda lõpuks.

Koguja 7:9
Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues!

Õpetussõnad 15:1
Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha.

Õpetussõnad 15:18
Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riidu.

Colossians 3:8
Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust.

Jaakobuse 4:1-2
[1] Kust tulevad siis sõdimised ja kust tülid teie keskel? Eks nad tule sealt, teie ihuliikmetes sõdivatest lõbuhimudest?[2] Te himustate, ja teil ei ole; te taplete ja tapate, ja ei suuda midagi saavutada; te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu.

Õpetussõnad 16:32
Pikameelne on parem kui kangelane, ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja.

Õpetussõnad 22:24
Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega,

Matteuse 5:22
Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: 'Tola!', peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: 'Sina jäle!', peab minema tulepõrgusse.

Laulud 37:8-9
[8] Hoidu meelepahast ja hülga viha, ära ärritu; sellest tuleb vaid paha![9] Sest kurjad hävitatakse; aga kes Issandat ootavad, need pärivad maa.

Laulud 7:11
Mu kilp on Jumala käes; ta päästab need, kes on õiglased südamelt.

2 Kuningate 11:9-10
[9] Ja sajapealikud tegid kõik nõnda, nagu preester Joojada käskis, ja igaüks võttis oma mehed, niihästi need, kes tulid hingamispäeval, kui ka need, kes pidid ära minema hingamispäeval, ja nad tulid preester Joojada juurde.[10] Ja preester andis sajapealikuile piigid ja kilbid, mis olid kuulunud kuningas Taavetile ja mis olid Issanda kojas.

2 Kuningate 17:18
Siis Issand vihastus väga Iisraeli pärast ja ta kõrvaldas nad oma palge eest; ei jäänud üle muud kui ainult Juuda suguharu.

Õpetussõnad 14:29
Pikameelsel on palju arukust, aga kannatamatu näitab suurimat rumalust.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739