A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 7]


Johannes 6:35
En Jesus saed to an: "Ekj sie daut Laewesbrot. Waea no mie kjemt, daem woat niemols meeha hungre; en waea aun mie jleeft woat niemols meeha darschte.

Matteüs 26:26
Aus see nu aute, neem Jesus Broot en saeajend daut, en bruak daut twei, en jeef siene Jinja daut, en saed: "Naemt, en aet; dit es mien Lief."

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001