A A A A A

Slecht Karakter: [Klagen]


Filippenzen 4:6-7
[6] Doot nich sorje, leewa komt met aules emm Jebaed en aunhoole met Dank fer Gott, en lot am weete waut junt faelt![7] En Gott siene Fraed, dee wiet aewa aules jeit daut Mensche festone kjenne, woat june Hoate en Jedanke enn Jesus Christus bewoare!

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001