A A A A A

Slecht Karakter: [Woede]


Efeziërs 4:26-31
[26] Siet oajalich, oba doot nich sindje doabie: lot dee Sonn nich opp jun Oaja dol gone.[27] Jaeft daem Diewel kjeen Plauts.[28] Waea eegol staele deit, lot am oppheare met staele, lot am sikj leewa bemeaje en met siene eajne Henj daut goodet oabeide daut hee metdeele kaun met soonem dee bederftich es.[29] Lot kjeene schlajchte Raed ut jun Mul kome, leewa soont waut Goot es soone metohalpe dee bederftich sent, soo dautet kaun Jnod jaewe fa daen dee daut heare.[30] Beleidicht daem Heilje Jeist nich, derch waem jie fesaeajelt sent fa daen Radunksdach.[31] Lot aulet Bettanis, en Oaja, en Wutt, en Jetoob, en Lastre auntsied jelajcht woare, uk aul daut Beese.

Jakobus 1:19-20
[19] Doaromm, miene leeftse Breeda, lot en jieda Mensch schwind senne tom heare, langsam tom raede, langsam Doll to senne.[20] Dan Menschewutt deit Gott siene Jerajchtichkjeit nich wiede stale.

Prediker 15:18
Čovjek gnjevljiv zameće raspru; a ko je spor na gnjev, utišava svađu.

Kolossenzen 3:8
A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojijeh.

Jakobus 4:1-2
[1] Otkuda ratovi i raspre među nama? Ne otuda li, od slasti vašijeh, koje se bore u vašijem udima?[2] Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.

Prediker 16:32
Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.

Prediker 22:24
Ne druži se s čovjekom gnjevljivijem i ne idi sa žestokim,

Matteüs 5:22
A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.

Psalmen 37:8-9
[8] Utišaj gnjev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.[9] Jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslijediće zemlju.

Psalmen 7:11
Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnjev.

2 Koningen 11:9-10
[9] I stotinici učiniše sve kako zapovjedi Jodaj sveštenik; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu s onima koji odlažahu u subotu, i dođoše k svešteniku Jodaju.[10] I sveštenik dade stotinicima koplja i štitove cara Davida, što bijahu u domu Gospodnjem.

2 Koningen 17:18
Zato se Gospod razgnjevi vrlo na Izrailja, i odbaci ih od sebe, te ne osta nego samo pleme Judino.

Prediker 14:29
Ko je spor na gnjev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865