A A A A A

Goed Karakter: [Zorgzaam]


1 Timoteüs 5:4
Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God.

1 Timoteüs 3:15
Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.

Johannes 8:32
en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Openbaring 17:5
En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Jakobus 1:27
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Johannes 6:54
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Marcus 6:3
Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Johannes 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Genesis 1:1-7
[1] In den beginne schiep God de hemel en de aarde.[2] De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.[3] En God zeide: Er zij licht; en er was licht.[4] En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.[5] En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.[6] En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren.[7] En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo.

1 Timoteüs 5:8
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.

Galaten 1:19
ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈϬⲈ ϨⲚ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲒⲘⲎ ⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

Johannes 3:3-5
[3] ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲰϢⲂ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲨⲦⲘϪⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.[4] ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲔⲞⲆⲎⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲚⲀϢ ⲚϨⲈ ⲤⲈⲚⲀϪⲠⲈ ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲈⲀϤⲢϨⲖⲖⲞ. ⲘⲎ ⲞⲨⲚ ϢϬⲞⲘ ⲈⲦⲢⲈϤⲂⲰⲔ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲎⲦⲤ ⲚⲦⲈϤⲘⲀⲀⲨ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲚⲤⲈϪⲠⲞϤ.[5] ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ϪⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲈⲨⲦⲘϪⲠⲈ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲞⲞⲨ ⲚⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲢⲞ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

Hebreeën 12:14
ⲠⲰⲦ ⲚⲤⲀ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲀⲨⲰ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲠⲀⲒ ⲀϪⲚⲦϤ ⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠϪⲞⲈⲒⲤ.

Openbaring 17:18
ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲦⲈ ⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲦⲈ ⲢⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲚⲚⲢⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲔⲀϨ.

Matteüs 16:18
ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ. ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈⲒⲠⲈⲦⲢⲀ ϮⲚⲀⲔⲰⲦ ⲚⲦⲀⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲨⲖⲎ ⲚⲀⲘⲚⲦⲈ ⲚⲀⲈϢϬⲘϬⲞⲘ ⲈⲢⲞⲤ ⲀⲚ.

Openbaring 17:9
ⲠⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲘⲀ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲨⲰ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲚⲀⲠⲈ ⲤⲀϢϤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲚⲈ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲀⲨⲰ ⲤⲀϢϤ ⲚⲢⲢⲞ ⲚⲈ

Filippenzen 4:6-7
[6] ⲘⲠⲢϤⲒⲢⲞⲞⲨϢ ⲖⲀⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲈϢⲖⲎⲖ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲠⲤ. ⲚⲈⲦⲚⲀⲒⲦⲎⲘⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϨⲚ ⲞⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ.[7] ⲀⲨⲰ ϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲤⲈ ⲈⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲒⲘ ⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

Galaten 4:19
ⲚⲀϢⲎⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲞⲚ ⲈϮϮⲚⲀⲀⲔⲈ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϢⲀⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲒⲘⲞⲢⲪⲎ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ.

1 Petrus 3:15
ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲦⲂⲂⲞϤ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈϮ ⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲀⲒⲦⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲐⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ

Openbaring 17:1
ⲀϤⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲞⲨⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲤⲀϢϤ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲚⲦⲞⲨ ⲦⲤⲀϢϤⲈ ⲘⲪⲒⲀⲖⲎ ⲀϤϢⲀϪⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀⲦⲤⲀⲂⲞⲔ ⲈⲠϨⲀⲠ ⲚⲦⲚⲞϬ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲦⲈⲦϨⲘⲞⲞⲤ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ϨⲈⲚⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ

Matteüs 18:15-18
[15] ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲈⲔⲤⲞⲚ ⲢⲚⲞⲂⲈ ⲂⲰⲔ ⲚⲄϪⲠⲈⲒⲞϤ ⲞⲨⲦⲰⲔ ⲞⲨⲦⲰϤ ⲘⲀⲨⲀⲀⲔ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲔ ⲀⲔϮϨⲎⲨ ⲘⲠⲈⲔⲤⲞⲚ.[16] ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲦⲘⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲔ ϪⲒ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀ ⲚⲘⲘⲀⲔ. ⲎⲤⲚⲀⲨ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲈⲢⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ.[17] ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲦⲘⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲀϪⲒⲤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲈϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈϤϢⲀⲚⲢⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲤⲀⲦⲔⲈⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲔ ⲚⲐⲈ ⲚⲞⲨϨⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲘⲚⲞⲨⲦⲈⲖⲰⲚⲎⲤ.[18] ϨⲀⲘⲎⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲘⲞⲢⲞⲨ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲂⲞⲖ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ϪⲘⲠⲔⲀϨ ⲤⲈⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲂⲎⲖ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

Efeziërs 1:22-23
[22] ⲀⲨⲰ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ⲀϤⲐⲂⲂⲒⲞⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲠⲈ ϨⲀ ⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ[23] ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲘ ⲠⲦⲎⲢϤ.

Efeziërs 5:23
ϪⲈ ⲠϨⲞⲞⲨⲦ ⲦⲀⲠⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲤϨⲒⲘⲈ ⲚⲐⲈ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀⲠⲈ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲎⲢ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ.

Handelingen Apostelen 4:32
ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲚⲈⲨⲞ ⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲘⲚ ⲖⲀⲀⲨ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲚⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲒ ⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲔⲀ ⲚⲒⲘ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲨ ϨⲒ ⲞⲨⲤⲞⲠ.

1 Korintiërs 1:10
ⲦⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲰ ⲘⲠⲒϢⲀϪⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲘⲠⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲎⲦⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲦⲰⲦ ϨⲘ ⲠⲒϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲚϮⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

Johannes 12:48
ⲠⲈⲦⲀⲐⲈⲦⲒ ⲘⲘⲞⲈⲒ ⲈⲚϤϪⲒ ⲀⲚ ⲚⲚⲀϢⲀϪⲈ ⲞⲨⲚⲦϤ ⲠⲈⲦⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲠϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞϤ ⲚⲦⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲀⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ

Johannes 14:28
ⲀⲦⲈⲦⲚⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ⲦⲀⲒ ⲞⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲘⲘⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲈⲒⲚⲀⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲠⲒⲰⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲀⲀⲀϤ ⲈⲢⲞⲒ.

Hebreeën 1:14
ⲘⲎ ⲚϨⲈⲚⲖⲒⲦⲞⲨⲢⲄⲒⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ ⲈⲨⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲈϨⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲦⲚⲀⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒ ⲚⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ.

Matteüs 18:10
ϬⲰϢⲦ ⲘⲠⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲈⲒ ⲚⲞⲨⲀ ⲚⲚⲈⲒⲔⲞⲨⲒ. ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲎⲦⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϬⲰϢⲦ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ ⲈⲠϨⲞ ⲘⲠⲀⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

Efeziërs 6:12
ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚⲘⲒϢⲈ ϢⲞⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲚⲞϤ ϨⲒ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲈⲒⲔⲀⲔⲈ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲈⲦϨⲚ ⲘⲠⲎⲨⲈ.

Johannes 3:16
ⲦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀϤⲦⲀⲀϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲚⲈϤϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

Johannes 17:17
ⲘⲀⲦⲂⲂⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲈⲒ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ ⲠⲈ ⲦⲘⲈ.

Openbaring 2:9
ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲔⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲈⲔⲘⲚⲦϨⲎⲔⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲔ ⲞⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲀⲨⲰ ⲦⲘⲚⲦⲢⲈϤϪⲒ ⲞⲨⲀⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲈⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲤⲨⲚⲀⲄⲰⲄⲎ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲦⲈ.

Galaten 2:10
ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲚϨⲎⲔⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲢⲠⲈⲨⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲠⲀⲒ ⲢⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲌⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀⲀϤ.

Romeinen 3:23
ⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲤⲈϢⲀⲀⲦ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells