A A A A A

Extra: [Overvloed]


1 Timoteüs 5:8
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.

2 Korintiërs 9:8
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn,

Deuteronomium 29:12
e le gore le tsene kgweranong ya Jehofa Modimo wa lena le go dira kgwerano le yena ka go ikana, e lego kgwerano yeo Jehofa Modimo wa lena a e dirago le lena lehono;

Efeziërs 3:20
Bjale go yo a kgonago go dira go feta kudu ka kua ga tšohle tšeo re di kgopelago goba re di naganago, go ya ka matla a gagwe ao a šomago go rena,

Exodus 34:6
Jehofa a feta pele ga sefahlego sa gagwe gomme a bolela a re: “Jehofa, Jehofa, Modimo yo a gaugelago le yo a šokelago, yo a diegago go galefa, yo a tletšego botho le therešo,

Jakobus 1:17
Mpho e nngwe le e nngwe e botse le neo e nngwe le e nngwe e phethagetšego e tšwa godimo, e theoga e etšwa go Tate wa dietša tša legodimo yo a sa fetofetogego goba a fetoga go etša meriti yeo e šuthago.

Johannes 10:10
Lehodu le tlela feela go utswa, go bolaya ka sehlogo le go senya. Ke tlile gore dinku di be le bophelo le gore di be le bjona ka boati.

Lucas 6:38
Tlwaelang go fa gomme batho ba tla le fa. Ba tla le tšhelela memenong ya diaparo tša lena kelo e botse, yeo e katetšwego, yeo e hlokgoseditšwego le ya go falala. Gobane kelo yeo le elago ka yona, le lena ba tla le elela ka yona.”

Lucas 6:45
Motho yo a lokilego o tšweletša dilo tše dibotse go tšwa letlotlong le lebotse la pelo ya gagwe, eupša motho yo kgopo o tšweletša seo se lego kgopo go tšwa letlotlong la gagwe le lebe, gobane molomo wa gagwe o bolela se se tletšego pelong.

Matteüs 6:33
“Ka gona, tšwelang pele le tsoma Mmušo pele le toko ya gagwe gomme dilo tše tše dingwe ka moka le tla di okeletšwa.

Filippenzen 4:19
Modimo wa ka le yena o tla le nea ka botlalo dinyakwa tša lena ka moka go ya ka tekanyo ya mahumo a gagwe letagong ka Kriste Jesu.

Prediker 3:5-10
[5] Bota Jehofa ka pelo ya gago ka moka gomme o se ke wa ithekga ka tlhaologanyo ya gago.[6] Mo ele hloko ditseleng tša gago ka moka gomme yena o tla letliša ditsela tša gago.[7] O se ke wa ipona o le bohlale. Boifa Jehofa gomme o furalele bobe.[8] Ka tsela yeo mokhubo wa gago o tla alafega gomme marapo a gago a lapologa.[9] Godiša Jehofa ka dilo tša gago tše bohlokwa le ka dithakangwaga tša puno ya gago ka moka.[10] Dipolokelo tša gago di tla tlala dilo tše dintši; segatelo sa gago sa morara se tla falala beine e mpsha.

Psalmen 23:5
O mpeela dijo tafoleng pele ga bao ba bontšhago gore ba ntlhoile. O ntloditše hlogo ka makhura; Senwelo sa ka se tletše wa go falala.

Psalmen 36:8
Ba nwa tše di humilego tša ntlong ya gago gomme ba kgolwa; O dira gore ba nwe melapong ya menate ya gago.

Psalmen 37:11
Eupša ba boleta bona e tla ba beng ba lefase, Ba tla thaba kudu ka baka la go ata ga khutšo.

Psalmen 65:11
O rwešitše ngwaga dilo tša gago tše dibotse, Gomme mehlala ya gago e rotha makhura.

Psalmen 72:16
Go tla ba le mabele a mantši mo lefaseng; Dintlheng tša dithaba go tla ba le motlalo wa mabele. Dienywa tša kgoši di tla etša tša Libanoni, Bao ba tšwago motseng ba tla khukhuša go etša dimela tša lefaseng.

Romeinen 15:13
Eka Modimo yo a neago kholofelo a ka le tlatša ka lethabo le khutšo ka go mmota ga lena, e le gore le atelwe ke kholofelo ka matla a moya o mokgethwa.

Psalmen 66:8-12
[8] Lena merafo, retang Modimo wa rena, Kwagatšang lentšu la go mo tumiša.[9] O phediša moya wa rena, Gomme ga se a dumelela lenao la rena gore le šišinyege.[10] Gobane wena Modimo o re hlahlobile; O re sekišitše go etša ge go sekišwa silifera.[11] O re tsentše ka lokweng la go tsoma; O imeditše matheka a rena.[12] O dirile gore motho wa nama le madi a re gate ka godimo ga dihlogo; Re fetile mollong le meetseng, Ke moka wa re imolla.

Sotho Bible
Public Domain: No Info