A A A A A

Leven: [Veroudering]


1 Timoteüs 5:8
Oba wann wäa fe de Sienje en fe aulem de Hüseajne nijch sorjt, soo haft hee däm Gloowe veloage en es schlemma aus een Onnjleewja.

2 Korintiërs 4:16
Doawäajen woa wie nijch mootloos; sonda wann uck onsa natiadlijcha bütaschta Mensch venijcht woat, soo woat doch de ennalijcha Mensch Dach fe Dach niee jemoakt.

Job 12:12-20
[12] U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropności.[13] Ale u niego jest mądrość i moc, u niego rada i roztropność.[14] Gdy On zburzy, nikt nie może odbudować; gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć.[15] Gdy On zatrzyma wody, nastaje posucha; gdy je wypuści, niszczą ziemię.[16] U niego jest moc i mądrość, jego jest ten, który błądzi, i ten, który na manowce sprowadza.[17] Radców pozbawia rozumu, a z sędziów robi głupców.[18] Rozwiązuje więzy nałożone przez królów i pasem przewiązuje ich biodra.[19] Wypuszcza kapłanów bez szat i doprowadza stare rody do wymarcia.[20] Odbiera mowę doświadczonym mówcom, a starców pozbawia rozsądku.

Job 32:7
Myślałem: Niech dni przemówią, a mnogość lat niech uczy mądrości!

Joël 2:28
A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.

Leviticus 19:32
Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan.

Filemon 1:9
jednak dla miłości raczej proszę, ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa,

Psalmen 71:9
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!

Psalmen 71:18
Toteż i do starości, gdy już siwy będę, Nie opuszczaj mnie, Boże, Aż opowiem o ramieniu twoim temu pokoleniu, A wszystkim następnym o potędze twojej!

Psalmen 73:26
Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.

Psalmen 90:10-12
[10] Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.[11] Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?[12] Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!

Psalmen 91:16
Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

Prediker 17:6
Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie.

Prediker 20:29
Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos.

Prediker 23:22
Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką.

Psalmen 37:35
Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu.

1 Kronieken 29:28
I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn, Salomon.

1 Koningen 3:14
A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni.

Psalmen 103:5
On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

Titus 2:3
że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład;

1 Timoteüs 5:1-2
[1] Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci,[2] starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością.

Psalmen 71:8-9
[8] Usta moje są pełne chwały twojej, Cały zaś dzień wspaniałości twojej.[9] Nie odrzucaj mnie w czasie starości, Gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie!

Filippenzen 3:20-21
[20] Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,[21] który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

Jesaja 46:3-4
[3] Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia![4] Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował.

Psalmen 92:12-15
[12] Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.[13] Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu.[14] Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.[15] Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości,

Hooglied 12:1-7
[1] Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.[2] Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu,[3] a są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone,[4] gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho,[5] gdy nawet pagórka bać się będą i strachy czyhać będą na drodze; gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar wyda swój owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy,[6] zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni.[7] Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975