A A A A A

God: [Blessing]

Lucas 6:38
Geef veel en u zult veel terugkrijgen, meer dan overvloedig. Want wie veel geeft, zal veel krijgen. En wie weinig geeft, zal weinig krijgen."

Matteüs 5:4
Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

Psalmen 67:7
Wij mochten een rijke oogst binnenhalen omdat God, Die onze God is, ons zo rijk zegent.

Numeri 6:24-25
[24] De HERE geve u Zijn zegen en bescherming; de HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht; de HERE geve u Zijn genade; laat de HERE Zijn oog op u gericht houden en u vrede geven.[25] ***

Filippenzen 4:6-7
[6] Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet.[7] Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Jakobus 1:17
Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven; Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.

Jeremia 17:7-8
[7] Maar gelukkig is de man, die op de HERE vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt.[8] Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat; een boom die geen hinder ondervindt van de hitte en niet lijdt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen.

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.

Johannes 1:16
Omdat Christus zo oneindig veel heeft, hebben wij zoveel gekregen. Hij heeft ons met het goede overladen.

Genesis 22:16-17
[16] "Ik, de HERE, heb Mijzelf gezworen dat Ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u Mij hebt gehoorzaamd en Mij zelfs uw enige zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee.[17] ***

Genesis 27:28-29
[28] ***[29] ***

Psalmen 1:1-3
[1] Gelukkig is de mens, die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten.[2] Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de HERE van hem vraagt; dag en nacht is hij bezig met Zijn woord.[3] Hij lijkt op een boom, die staat aan de oever van een beek. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.

Psalmen 23:1-4
[1] Een psalm van David. De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb![2] Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.[3] Hij verfrist mijn innerlijk en leidt mij op de weg, waar Zijn recht geldt, tot eer van Zijn naam.[4] Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.

2 Samuel 22:3-4
[3] Ik wil schuilen bij God, want Hij is mijn Rots en toevluchtsoord. Hij is mijn schild en mijn heil, mijn toevluchtsoord en hoge toren. Dank U, o mijn Redder, dat U mij redde van al mijn vijanden.[4] Ik zal de HERE loven, want Hij is het waard geprezen te worden; Hij zal mij redden van al mijn vijanden.

1 Johannes 5:18
Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt; want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen.

Psalmen 138:7
Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt U mij vast. U houdt de woede van mijn vijanden van mij weg en bevrijdt mij door Uw kracht.

2 Korintiërs 9:8
God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.

Filippenzen 4:7
Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®