A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 10]


1 Koningen 7:23
Aan alle vier de hoeken van de onderstellen zaten handvaten, die ook één geheel vormden met het onderstel.

Numeri 11:11
Zijn het mijn kinderen soms? Ben !k hun vader? Hebt U mij daarom als leider met hen meegestuurd om hen de hele reis naar dat land, dat U aan hun nageslacht hebt beloofd, zoet te houden alsof het kleine kinderen zijn?

Deuteronomium 1:11
Ik hoop dat Hij u nog duizendmaal zal vermenigvuldigen en zegenen, zoals Hij heeft beloofd.

Leviticus 20:13
Als een man geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw èn met haar moeder, is dat een groot kwaad. Zij moeten alle drie levend worden verbrand om deze verdorvenheid onder u uit te wissen.

1 Korintiërs 6:9-11
[9] Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?[10] Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.[11] Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 10:13
U bent verstandige mensen; beoordeel zelf of ik gelijk heb.

Romeinen 1:20
Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

Psalmen 55:22
Zijn woorden zijn glad en vriendelijk, maar in zijn hart gloeit de wraak. Zijn uitspraken zijn tegemoetkomend en strelen het gehoor, maar in feite zijn het getrokken zwaarden.

2 Timoteüs 3:16
Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is.

Lucas 23:34
Ze zeiden: "Zeg, koning van de Joden! Red Uzelf!"

Genesis 1:31
Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.

Psalmen 104:9
U hebt aan het water grenzen gesteld, die niet worden overschreden. De aarde heeft niets meer te vrezen.

Genesis 6:12
Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen zei Hij tegen Noach: "Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, Ik zal de bewoners van de aarde vernietigen.

Genesis 7:20
God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren.

Genesis 8:5-9
[5] Na nog eens 40 dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark had gemaakt en liet een raaf los. Deze vloog heen en weer, net zolang tot de aarde weer droog was.[6] Daarna liet Noach een duif los om te kijken of de aarde al droog was, maar de duif vond nergens een plek om neer te strijken en vloog terug naar de ark. Het water stond nog te hoog. Noach stak zijn hand uit en zette de duif weer terug in de ark.[7] Een week later probeerde Noach het nog eens.[8] De duif vloog weg om tegen de avond terug te keren met een olijfblad in haar snavel. Zo wist Noach dat het water bijna weg was.[9] Na een week liet hij de duif nog een keer los en nu kwam zij niet meer terug.

Genesis 9:11
De drie zonen van Noach heetten Sem, Cham en Jafeth (Cham is de voorvader van de Kanaänieten).

Deuteronomium 11:11
Het land waar u gaat wonen, heeft bergen en dalen en er valt genoeg regen;

Lucas 11:11
Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang?

Numeri 1:11
Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran.

Jozua 1:11
Toen riep hij de leiders van de stammen Ruben, Gad en Manasse bij zich en herinnerde hen aan de opdracht die Mozes had gegeven: "De HERE, uw God, geeft u rust in uw eigen land aan deze zijde van de Jordaan.

1 Korintiërs 6:9
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?

Johannes 1:8
Christus kwam in de wereld die door Hem Zelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van Hem weten.

Numeri 10:29
Als je meegaat, kun je ook genieten van al het goede dat de HERE ons gaat geven."

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®