A A A A A

Slecht Karakter: [Woede]


Efeziërs 4:26-31
[26] Geef de duivel geen schijn van kans.[27] Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft.[28] Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen; dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets wat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen.[29] Doe de Heilige Geest geen verdriet; Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt.[30] Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is.[31] Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.

Jakobus 1:19-20
[19] Beste broeders, vergeet niet dat het goed is om veel te luisteren, weinig te zeggen en niet snel kwaad te worden;[20] want door kwaad te worden, kunnen wij Gods doel niet bereiken.

Prediker 29:11
Een dwaas schreeuwt van woede; een verstandig mens beheerst zich en komt tot rust.

Hooglied 7:9
Wees niet te snel geërgerd, dat staat gelijk aan dwaasheid.

Prediker 15:1
Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op.

Prediker 15:18
Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening.

Kolossenzen 3:8
maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal.

Jakobus 4:1-2
[1] Maar hoe komt het dan dat u altijd ruzie maakt en vecht? Omdat er slechte verlangens in u zijn, die u daartoe aanzetten.[2] U verlangt naar iets wat u niet hebt; u bent tot moord geneigd en jaloers en dat levert u niets op. U bent strijdlustig en oorlogszuchtig. Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.

Prediker 16:32
Een geduldig mens is beter dan een sterk mens, en wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt.

Prediker 22:24
Vermijd het gezelschap van een driftkop en ga niet om met een heethoofd;

Matteüs 5:22
Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen.

Psalmen 37:8-9
[8] Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten; wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.[9] Eenmaal worden alle zondaars vernietigd; maar wie uitzien naar de HERE, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.

Psalmen 7:11
God is een rechter, die altijd eerlijk vonnist. Dag in, dag uit wordt Zijn toorn opgewekt door slechte mensen.

2 Koningen 11:9-10
[9] Jojada liet de jonge prins tevoorschijn komen, zette hem de kroon op het hoofd, gaf hem een exemplaar van het wetboek in handen en zalfde hem tot koning. Iedereen applaudiseerde en schreeuwde: "Lang leve de koning!"[10] Het lawaai drong ook door tot Athalia en zij rende de tempel binnen. Daar zag zij de nieuwe koning naast de pilaar staan, zoals gebruikelijk was bij een kroning, omringd door haar lijfwacht en vele trompetblazers; het aanwezige volk danste van blijdschap en blies op de trompetten. "Verraad! Verraad!" schreeuwde zij en begon haar kleren te scheuren.

2 Koningen 17:18
Maar ook de inwoners van Juda weigerden de geboden van de HERE, hun God, te gehoorzamen en gedroegen zich net zo goddeloos als Israël.

Prediker 14:29
Een gelijkmatig mens geeft blijk van veel verstand, maar een heethoofd zet zichzelf voor schut.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®