A A A A A

Extra: [Gruwel]


Daniël 11:31
De koning zal de mensen die de dingen van God haten, met vleierijen voor zich weten te winnen. Maar zij die God kennen en Hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten.

Daniël 12:11
Vanaf de dag, waarop het brengen van het dagelijks offer wordt gestaakt en iets gruwelijks en verwoestends wordt neergezet om te aanbidden, zullen 1290 dagen (E) voorbijgaan.

Deuteronomium 22:5
Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Dat is iets gruwelijks in de ogen van de HERE, uw God.

Deuteronomium 23:18
Als u de HERE, uw God, een belofte doet, maak uw toezeggingen dan zo snel mogelijk waar, want anders zal Hij u ter verantwoording roepen. Het is een zonde als u uw toezegging niet gestand doet.

Deuteronomium 24:4
mag haar eerste man niet opnieuw met haar trouwen, want zij is onrein geworden; dit is een gruwelijk iets in Gods ogen en het zou schuld brengen over het land dat de HERE, uw God, u geeft.

Jesaja 1:13
Ik haat ze uit de grond van mijn hart. Ik kan ze niet meer zien!

Leviticus 7:18
Als op de derde dag toch iets van het offer wordt gegeten, zal het de offeraar kwalijk worden genomen. Wie ervan eet, zal schuldig zijn, want de HERE heeft daar een afkeer van.

Leviticus 18:22
Verontreinig u niet op één van deze manieren, zoals de heidense volken gewend zijn. Want omdat zij dit doen, zal Ik hen verdrijven uit het land waarheen u op weg bent.

Prediker 11:1
De HERE verafschuwt een weegschaal waaraan geknoeid is, maar een zuiver gewicht is goed in Zijn ogen.

Prediker 11:20
De HERE verafschuwt slechte mensen, maar wie oprecht leeft vindt genade in Zijn ogen.

Prediker 12:22
De HERE verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen.

Prediker 15:8
De HERE verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.

Prediker 15:26
De HERE verafschuwt de gedachten van een boosdoener, maar goede voornemens doen Hem goed.

Prediker 16:5
De HERE verafschuwt alle hooghartigen; zij en hun nakomelingen zullen hun straf niet ontlopen.

Prediker 17:15
De HERE verafschuwt wie de goddeloze rechtvaardigt en ook wie de rechtvaardige schuldig verklaart.

Prediker 20:10
De HERE heeft een afkeer van veel dingen, maar van deze twee zeker: ongelijke gewichten en ongelijke inhoudsmaten.

Prediker 20:23
De HERE verafschuwt ongelijke gewichten en een weegschaal waarmee geknoeid is, is een zonde.

Prediker 28:9
Wie weigert naar de wet te luisteren, moet weten dat God zijn gebed verafschuwt.

Openbaring 21:27
Maar er komt niets lelijks of slechts in; walgelijke mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het Lam staan, mogen die stad binnengaan.

Marcus 13:14
Wanneer je 'de gruwel van de verwoesting' ziet staan waar hij niet hoort (lees dit aandachtig) en je bent in Judea, vlucht dan naar de grotten in de bergen.

Matteüs 24:15
Als jullie het afschrikwekkende in de heilige plaats zien staan (a), waar de profeet Daniël het over had (lees dit nog maar eens aandachtig na)

Romeinen 1:26-27
[26] En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen! Zij ondervinden in hun diepste wezen de gevolgen van hun afdwalen van God.[27] Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen.

Leviticus 20:12-13
[12] De straf op homosexuele omgang is de dood voor beide partijen. Zij hebben het oordeel zelf over zich gebracht.[13] Als een man geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw èn met haar moeder, is dat een groot kwaad. Zij moeten alle drie levend worden verbrand om deze verdorvenheid onder u uit te wissen.

Prediker 6:16-20
[16] hoogmoed, liegen, moorden,[17] slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen,[18] vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders.[19] Mijn zoon, houd je vast aan de geboden die je vader je gaf, aan de wet waarnaar je moeder leefde.[20] Berg ze diep in je hart en leef ernaar, zodat ze je zullen sieren.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®