A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 7]


2 Koningen 5:10
Maar Eliseus liet hem door een boodschapper zeggen: Ga u zeven maal wassen in de Jordaan; dan wordt uw vlees weer gezond en rein.

Deuteronomium 5:12
Onderhoud de sabbatdag en heilig hem, zoals Jahweh, uw God, u bevolen heeft.

Exodus 22:30
Hetzelfde zult ge doen met uw runderen en uw schapen: zeven dagen mag het jong bij zijn moeder blijven, op de achtste dag zult ge het Mij geven.

Johannes 6:35
Jesus sprak tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nimmer meer dorst lijden.

Matteüs 26:26
Terwijl zij nu aten nam Jesus het brood, zegende het, brak het, gaf het zijn leerlingen en sprak: Neemt en eet, dit is mijn lichaam.

Numeri 4:7
Ook over de tafel van de toonbroden moeten zij een violet kleed spreiden, en daarop de schotels, pannen, schalen en bekers voor de plengoffers plaatsen, terwijl ook het bestendig brood daarop moet liggen;

Jozua 6:3-4
[3] Zes dagen lang moet gij met alle strijdbare mannen éénmaal rond de stad heen trekken,[4] en moeten zeven priesters zeven bazuinen van ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de zevende dag moet ge zeven keer om de stad heen trekken, en moeten de priesters op de bazuinen blazen.

Genesis 2:1-3
[1] Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heir.[2] En toen God op de zevende dag het werk had voltooid, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij had gedaan.[3] God zegende de zevende dag, en verklaarde die heilig, omdat God toen rustte van al het werk, dat Hij geschapen en tot stand had gebracht.

Genesis 9:12-16
[12] En God sprak: Dit is het teken van het verbond, Dat Ik sluit voor alle geslachten, die komen: Tussen Mij en tussen u, En alle levende wezens, die bij u zijn.[13] Mijn boog zet Ik in de wolken Als een teken van het verbond tussen Mij en de aarde![14] Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, En de boog verschijnt in de wolken,[15] Dan zal Ik mijn verbond gedenken Tussen Mij en u en alle levende wezens. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een zondvloed, Om alle vlees te verdelgen.[16] Als de boog in de wolken staat, Zal Ik hem zien, om het eeuwig verbond te gedenken Tussen God en alle levende wezens, Alle schepselen, die op aarde zijn.

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939