A A A A A

Slecht Karakter: [Pesten]


1 Johannes 2:9
Wie beweert, in het licht te zijn, maar zijn broeder haat, hij is ook nu nog in duisternis.

1 Johannes 3:15
Wie zijn broeder haat, is een moordenaar; en gij weet, dat geen moordenaar het eeuwig leven behoudt.

2 Timoteüs 1:7
Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

Deuteronomium 31:6
Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs’‘.

Efeziërs 4:29
Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams.

Efeziërs 6:12
Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.

Leviticus 19:18
You shall not take revenge or bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. [Matt. 5:43-46; Rom. 12:17, 19.]

Matteüs 5:11
Blessed (happy, to be envied, and spiritually prosperous--with life-joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of your outward conditions) are you when people revile you and persecute you and say all kinds of evil things against you falsely on My account.

Prediker 17:9
He who covers and forgives an offense seeks love, but he who repeats or harps on a matter separates even close friends.

Prediker 22:10
Aja pilkaja ära, siis lakkab riid, lõpeb tüli ning teotus!

Prediker 24:16
Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse.

Psalmen 138:7
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind.

Romeinen 2:1
Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama!

Romeinen 12:18-19
[18] Kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega![19] Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud: 'Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte' - nii ütleb Issand.

Romeinen 12:20-21
[20] Veel enam: 'Kui sinu vaenlane nälgib, toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale!'[21] Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga!

Lucas 6:27-28
[27] Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad,[28] õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad!

Matteüs 5:44-45
[44] Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,[45] et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale!

Jesaja 41:11-13
[11] Ja, tërë ata që janë zemëruar kundër teje do të turpërohen dhe do të shushaten; ata që luftojnë kundër teje do të katandisen në hiç dhe do të zhduken.[12] Ti do t'i kërkosh, por nuk do t'i gjesh më ata që të kundërshtonin; ata që të bënin luftë do të jenë asgjë, si një gjë që nuk ekziston më.[13] Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, të zë nga dora e djathtë dhe të them: "Mos u frikëso, unë të ndihmoj".

Matteüs 5:38-41
[38] Ju keni dëgjuar se qe thënë: "Sy për sy dhe dhëmb për dhëmb".[39] Por unë po ju them: Mos i rezisto të ligut; madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën,[40] dhe në qoftë se dikush do të të nxjerrë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin.[41] Dhe në qoftë se dikush të detyron të ecësh një milje, ti bëji dy me të.

Psalmen 34:12-18
[12] Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?[13] Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.[14] Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.[15] Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.[16] Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.[17] Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.[18] Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884