A A A A A

Synder: [Forbandelsen]


Kolossenserne 3:8
Men nu aflægger ogsaa I alle disse Ting, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Bespottelse, slem Snak af Eders Mund.

Kolossenserne 4:6
Eders Tale være altid yndelig, krydret med Salt, saa I vide hvorledes det bør Eder at svare Enhver.

Efeserne 4:29
Ingen raadden Snak udgaae af Eders Mund, men saadan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, at den kan skaffe dem Naade, som høre derpaa;

Efeserne 5:4
og ublu Væsen og gjekkelig Snak eller letfærdig Skjemt, som alt er utilbørligt, men hellere Taksigelse.

2 Mosebog 20:7
Du skal ikke tage Herren din Guds Navn forfængelig; thi Herren skal ikke lade den være uskyldig, som tager hans Navn forfængelig.

Jakobs 1:26
Dersom Nogen iblandt Eder synes, at han er en Gudsdyrker, men holder ikke sin Tunge i Tømme og bedrager sit eget Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forfængelig.

Jakobs 3:10
Af dem samme Mund udgaaer Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke saa at være.

Jakobs 3:5-12
[5] Saaledes er og Tungen et lidet Lem, men pukker storligen. See, en liden Ild, hvor stor en Skov antænder den![6] Ogsaa Tungen er en Ild, en Verden af Uretfærdighed! Saaledes er Tungen iblandt vore Lemmer; den besmitter det ganske Legeme og sætter Slægt efter Slægt i Brand, selv sat i Brand af Helvede.[7] Thi al natur, baade Dyrs og Fugles, baade Ormes og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af den menneskelige Natur;[8] men Tungen kan intet Menneske tæmme, det ustyrlige Onde, fuld af dødelig Forgift.[9] Med den velsigne vi Gud og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere gjorte efter Guds Lignelse.[10] Af dem samme Mund udgaaer Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke saa at være.[11] Mon en Kilde kan udgyde af det samme Væld sødt Vand og beeskt?[12] Mon et Figentræ, mine Brødre! kan give Oliven, eller et Viintræ Figen? Saa kan ingen Kilde give salt og sødt Vand.

3 Mosebog 20:9
Thi hvo som helst der bander sin Fader eller sin Moder, skal visselig dødes; han bandede sin Fader eller sin Moder, hans Blod være over ham.

Lukas 6:28
velsigner dem, som Eder forbande, og beder for dem, som gjøre Eder Skade.

Matthæus 5:22
Men jeg siger Eder, at hver den, som er vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; men hvo som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; men hvo som siger: du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

1 Peters 3:10
Thi den, som vil elske Livet og see gode Dage, skal stille sin Tunge fra Ondt, og sine Læber, at de ikke tale Svig;

Matthæus 15:11
Ikke det, som indkommer i Munden, gjør Mennesket ureent, men det, som udgaaer af Munden, dette gjør Mennesket ureent.

Ordsprogenes 18:21
Død og Liv ere i Tungens Vold, og hvo den elsker, skal æde dens Frugt.

Salmernes 109:17
Han elskede ham, og han havde ikke Lyst til Velsignelse, og den blev ogsaa langt fra ham.

Romerne 12:14
Velsigner dem, som Eder forfølge, velsigner, og forbander ikke.

2 Kongebog 2:23-24
[23] Og han gik derfra op til Bethel; men der han gik op paa Vejen, da kom der smaa Drenge ud af Staden og spottede ham og sagde til ham: Kom op, du skaldede! kom op, du skaldede![24] Og han vendte sig om, og der han saa dem, da bandede han dem i Herrens Navn; da kom der to Bjørne ud af Skoven og sønderreve af dem to og fyrretyve Børn.

Matthæus 15:10-11
[10] Og han kaldte Folket til sig og sagde til dem: hører til og forstaaer![11] Ikke det, som indkommer i Munden, gjør Mennesket ureent, men det, som udgaaer af Munden, dette gjør Mennesket ureent.

Jakobs 3:8-10
[8] men Tungen kan intet Menneske tæmme, det ustyrlige Onde, fuld af dødelig Forgift.[9] Med den velsigne vi Gud og Faderen, og med den forbande vi Menneskene, som ere gjorte efter Guds Lignelse.[10] Af dem samme Mund udgaaer Velsignelse og Forbandelse. Mine Brødre! dette bør ikke saa at være.

Matthæus 15:18-20
[18] Men det, som udgaaer af Munden, kommer ud af Hjertet, og det gjør Mennesket ureent.[19] Thi af Hjertet udkomme onde Tanker, Mord, Hoer, Skjørlevnet, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Bespottelser.[20] Disse ere de Ting, som gjøre Mennesket ureent; men at æde med utoede Hænder, gjør ikke Mennesket ureent.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819