A A A A A

Dårlig Karakter: [Forræderi]


Matthæus 27:3-4
[3] Der Judas, som ham forraadte, da saae, at han var fordømt, angrede det ham, og han bar de tredive Sølvpenninge til de Ypperstepræster og Ældste igjen og sagde:[4] jeg haver syndet, at jeg forraadte uskyldigt Blod. Men de sagde: hvad kommer det os ved? see du dertil.

Matthæus 6:14-15
[14] Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, skal Eders himmelske Fader og forlade Eder;[15] men forlade I ikke Menneskene deres Overtrædelser, skal Eders Fader ikke heller forlade Eders Overtrædelser.

Markus 11:25
Og naar I staae og bede, forlader, dersom I have Noget imod Nogen, at og Eders Fader, som er i Himlene, maa forlade Eder Eders Overtrædelser.

Matthæus 7:12
Derfor, Alt hvad I ville, at Menneskene skulle gjøre imod Eder, det gjører I ogsaa mod dem; thi saadan er Loven og Propheterne.

Hebræerne 4:15
Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ei kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men en saadan, som er forsøgt i alle Ting i lige Maade, dog uden Synd.

1 Mosebog 12:3
Og jeg vil velsigne dem, som velsigne dig, og den, som forbander dig, vil jeg forbande; og i dig skulle alle Slægter paa Jorden velsignes.

Romerne 3:23
Alle have jo syndet, og dem fattes Ære for Gud,

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819