A A A A A

Gud: [Velsignelse]

Lukas 6:38
giver, så skal der gives eder. Et godt, knuget, rystet, topfuldt Mål skulle de give i eders Skød; thi med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder igen."

Matthæus 5:4
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

Filipperne 4:19
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

Salmernes 67:7
Gud velsigne os, så den vide Jord må frygte ham!

4 Mosebog 6:24-25
[24] HERREN velsigne dig og bevare dig,[25] HERREN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Filipperne 4:6-7
[6] Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Påkaldelse og Bøn med Taksigelse;[7] og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Jakobs 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Jeremias 17:7-8
[7] Velsignet være den Mand, som stoler på HERREN, og hvis Tillid HERREN er.[8] Han bliver somn et Træ, der er plantet ved Vand, og strækker sine Rødder til Bækken, ej ængstes, når Heden komnmer, hvis Løv er frodig grønt, som ej ængstes i Tørkens År eller ophører med at bære Frugt.

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Johannes 1:16
Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Nåde over Nåde.

1 Mosebog 22:16-17
[16] "Jeg sværger ved mig selv, lyder det fra HERREN: Fordi du har gjort dette og ikke sparet din Søn, din eneste, for mig,[17] så vil jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse;

1 Mosebog 27:28-29
[28] Gud give dig af Himmelens Væde og Jordens Fedme, Korn og Most i Overflod![29] Måtte Folkeslag tjene dig og Folkefærd bøje sig til Jorden for dig! Bliv Hersker over dine Brødre, og din Moders Sønner bøje sig til Jorden for dig! Forbandet, hvo dig forbander; velsignet, hvo dig velsigner!"

Salmernes 1:1-3
[1] Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,[2] men har Lyst til HERRENs Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat.[3] Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til.

Salmernes 23:1-4
[1] (En salme af David.) HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,[2] han lader mig ligge på grønne Vange. Til Hvilens Vande leder han mig, han kvæger min Sjæl,[3] han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.[4] Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

2 Samuelsbog 22:3-4
[3] min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold![4] Jeg påkalder HERREN, den Højlovede, og frelses fra mine Fjender.

1 Johannes 5:18
Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke.

Salmernes 138:7
Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse.

2 Korintherne 9:8
Men Gud er mægtig til at lade al Nåde rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931