A A A A A

Synder: [Addiction]


1 Korintherne 10:13-14
[13] Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den, for at I må kunne udholde den.[14] Derfor, mine elskede, flyr fra Afgudsdyrkelsen!

1 Johannes 2:16
Thi alt det, som er i Verden, Kødets Lyst og Øjnenes Lyst og Livets Hoffærdighed, er ikke af Faderen, men af Verden.

1 Korintherne 15:33
Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!

Jakobs 4:7
Underordner eder derfor under Gud; men står Djævelen imod, så skal han fly fra eder;

1 Korintherne 6:12
Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.

1 Peters 5:10
Men al Nådes Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

Salmernes 50:15
Og kald på mig på Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Romerne 5:3-5
[3] ja, ikke det alene, men vi rose os også af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,[4] men Udholdenheden Prøvethed, men Prøvetheden Håb,[5] men Håbet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligånd, som blev given os.

1 Korintherne 6:9-11
[9] Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,[10] eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.[11] Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Ånd.

Titus 2:12
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

Jakobs 1:2-3
[2] Mine Brødre! agter det for idel Glæde, når I stedes i mange Hånde Prøvelser,[3] vidende, at eders Tros Prøve virker Udholdenhed;

Hebræerne 4:15-16
[15] Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.[16] Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Johannes 3:16-17
[16] Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.[17] Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.

Filipperne 4:13
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.

Salmernes 95:8
ärge tehke kõvaks oma südant nõnda nagu Meribas, nõnda nagu Massa päeval kõrbes.

Matthæus 6:13
Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

Matthæus 26:41
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.'

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739