A A A A A

Synder: [Abort]


1 Korintherne 1:27
men det, som var Dårskab for Verden udvalgte Gud for at beskæmme de vise, og det, som var svagt for Verden, udvalgte Gud for at beskæmme det stærke;

5 Mosebog 24:16
Fædre skal ikke lide Døden for Børns Skyld, og Børn skal ikke lide Døden for Fædres Skyld. Enhver skal lide Døden for sin egen Synd.

5 Mosebog 30:19
Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve,

Galaterne 1:15
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Nåde,

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Esajas 44:24
Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, hän, joka jo kohdussa muovasi sinut: -- Minä olen Herra, olen tehnyt kaiken! Yksinäni minä leväytin auki taivaan, muovasin maan kenenkään auttamatta.

Efeserne 1:7
Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden

2 Mosebog 4:11
Herra sanoi hänelle: "Kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra?

Esajas 64:8
(H64:7)Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savea, sinä saven valaja, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa.

Jeremias 1:5
-- Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.

Salmernes 100:3
Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat.

Salmernes 127:3
Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.

Lukas 2:6-7
[6] Tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika täyttyi.[7] Hän synnytti pojan, esikoisensa, kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa vierashuoneessa.

Efeserne 1:3-4
[3] Ylistetty olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksessa,[4] niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhiä ja moitteettomia hänen edessään, rakkaudessa,

1 Korintherne 6:19-20
[19] Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja joka teillä on Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?[20] Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan.

Esajas 45:9-11
[9] Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastioiden joukossa – maasta tehtyjä kaikki! Sanooko savi valajalleen: "Mitä teet? Työsi on kädettömän työtä!"[10] Voi sitä, joka sanoo isälleen: "Mitä olet siittänyt?" ja äidilleen: "Mitä olet synnyttänyt?"[11] Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevia minulta ja jättäkää minun haltuuni lapseni, kätteni teot.

2 Mosebog 21:22-25
[22] Jos miehet tappelevat keskenään ja loukkaavat raskaana olevaa vaimoa, niin että hän synnyttää kesken, mutta vahinkoa ei tapahdu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksen ja riidanratkaisijan harkinnan mukaan.[23] Mutta jos vahinko tapahtuu, annettakoon henki hengestä,[24] silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta,[25] palovamma palovammasta, haava haavasta, mustelma mustelmasta.

Salmernes 139:13-16
[13] Sillä sinä olet luonut munuaiseni, kudoit minut kokoon äitini kohdussa.[14] Kiitän sinua siitä, että olen tehty hyvin ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat tekosi, sen sieluni kyllä tietää.[15] Luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.[16] Silmäsi näkivät minut jo idussani. Päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki kirjaasi jo ennen, kuin ainoakaan niistä oli tullut.

Lukas 1:41-44
[41] Tapahtui, että kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.[42] Hän alkoi puhua kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu kohtusi hedelmä![43] Kuinka minulle tapahtuu tämä, että Herrani äiti tulee luokseni?[44] Sillä katso, kun tervehdyksesi ääni tuli korviini, hypähti lapsi riemusta kohdussani.

2 Mosebog 20:1-13
[1] Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:[2] "Minä olen Herra, Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden talosta.[3] Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.[4] Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.[5] Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat,[6] mutta teen laupeuden tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät käskyni.[7] Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.[8] Muista pyhittää lepopäivä.[9] Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi,[10] mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä toimita mitään askaretta, älä sinä älköönkä poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka porteissasi on.[11] Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.[12] Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.[13] Älä tapa.

Finnish Bible 2017 STLK
Free Ro Use: Pyhä Raamattu (STLK 2017)