A A A A A

Mysterier: [Skæbne]


Prædikerens 6:10
Hvad der bliver til er for længst nævnet ved Navn, og det vides i Forvejen, hvad et Menneske bliver til; det kan ikke gå i Rette med ham, der er den stærkeste.

Habakkuks 2:3
thi Synet står ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Målet; tøver det, bi så på det, thi det kommer; det udebliver ikke."

Esajas 46:10
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: "Mit Råd står fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,"

Esajas 55:11
så skal det gå med mit Ord, det, som går ud af min Mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde Hvervet, jeg gav det.

Jeremias 1:5
Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af Moderliv, helligede jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg dig.

Jeremias 17:10
Jeg, HERREN, jeg ransager Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde hver hans Færd, hans Gerningers Frugt.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden."

4 Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han skulde lyve, et Menneskebarn, at han skulde angre; mon han siger noget uden at gøre det, mon han taler uden at fuldbyrde det?

Ordsprogenes 16:3
Vælt dine Gerninger på HERREN, så skal dine Planer lykkes.

Ordsprogenes 19:20-24
[20] Hør på Råd og tag ved Lære, så du til sidst bliver viis.[21] I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENs Råd er det, der står fast.[22] Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.[23] HERRENs Frygt er Vej til Liv, man hviler mæt og frygter ej ondt.[24] Den lade rækker til Fadet, men fører ej Hånden til Munden.

Salmernes 37:37
Vogt på Uskyld, læg Vind på Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid;

Salmernes 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Johannes' Åbenbaring 20:12
Og jeg så de døde, de store og de små, stående for Tronen, og Bøger bleve åbnede; og en anden Bog blev åbnet, som er Livets Bog; og de døde bleve dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Romerne 8:28-29
[28] Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.[29] Thi dem, han forud kendte, forudbestemte han også til at blive ligedannede med hans Søns Billede, for at han kunde være førstefødt iblandt mange Brødre.

Efeserne 2:8-9
[8] Thi af Nåden ere I frelste ved Tro, og det ikke af eder selv, Guds er Gaven;[9] ikke af Gerninger, for at ikke nogen skal rose sig.

1 Peters 2:8-9
[8] og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de også vare bestemte.[9] Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

1 Korintherne 2:7-9
[7] men vi tale Visdom fra Gud, den hemmelige, den, som var skjult, som Gud før Verdens Begyndelse forudbestemte til vor Herlighed,[8] hvilken ingen af denne Verdens Herskere har erkendt; thi; havde de erkendt den,havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre;[9] men, som der er skrevet: "Hvad intet Øje har set, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud har beredt dem, som elske ham."

Jeremias 29:11-14
[11] Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.[12] Kalder I på mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;[13] leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte,[14] vil jeg lade mig finde af eder, lyder det fra HERREN, og vende eders Skæbne og sanke eder sammen fra alle de Folkeslag og alle de Steder, jeg har bortstødt eder til, lyder det fra HERREN, og føre eder tilbage til det Sted, fra hvilket jeg førte eder bort.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931