A A A A A

Mysterier: [Kræft]


2 Korintherne 4:16-19
[16] Derfor tabe vi ikke Modet; men om også vort udvortes Menneske fortæres, fornyes dog vort indvortes Dag for Dag.[17] Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Måde og Mål en evig Vægt af Herlighed,[18] idet vi ikke se på de synlige Ting, men på de usynlige; thi de synlige ere timelige, men de usynlige ere evige.[19] Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

Salmernes 107:20
sendte sit Ord og lægede dem og frelste deres Liv fra Graven.

Esajas 40:31
ny Kraft får de, der bier på HERREN, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

5 Mosebog 31:6
Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem; thi HERREN din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe og ikke forlade dig!"

Matthæus 11:28-29
[28] Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.[29] Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

Salmernes 18:6
Surmavalla köied ümbritsesid mind, surma võrgud sattusid mu ette.

Prædikerens 3:1
Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all:

Jeremias 29:11
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Johannes 14:1-4
[1] Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse![2] Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?[3] Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.[4] Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.'

Romerne 8:16-25
[16] Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.[17] Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.[18] Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.[19] Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist.[20] Loodu on ju allutatud kaduvusele - mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt -, kuid ometi lootusega,[21] et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse.[22] Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini;[23] ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust.[24] Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb?[25] Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult.

1 Peters 1:3
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist,

2 Korintherne 1:3-6
[3] Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal![4] Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab.[5] Sest otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu.[6] Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks; kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks; see saab teoks, kui te vapralt talute neidsamu kannatusi, mida meiegi kannatame.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739