A A A A A

Matematikskilte: [Nummer 3]


1 Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og også een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

2 Timotheus 3:16
Hvert Skrift er indåndet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,

Apostlenes Gerninger 17:28
thi i ham leve og røres og ere vi, som også nogle af eders Digtere have sagt: Vi ere jo også hans Slægt.

Kolossenserne 2:9
thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,

2 Mosebog 3:14
Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er!" Og han sagde: "Således skal du sige til Israeliterne: JEG ER har sendt mig til eder!"

1 Mosebog 1:26
Derpå sagde Gud: "Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb,der kryber på Jorden!"

Hebræerne 4:12
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Ånd, Ledemod såvel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Råd.

Johannes 4:24
Gud er Ånd, og de, som tilbede ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed."

3 Mosebog 19:28
I må ikke gøre Indsnit i eders Legeme for de dødes Skyld eller indridse Tegn på eder. Jeg er HERREN!

Matthæus 12:40
Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, således skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød.

Johannes' Åbenbaring 1:4
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Nåde være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Ånder, som ere foran hans Trone,

Titus 1:12
En af dem, en af deres egne Profeter, har sagt: "Kretere ere altid Løgnere, onde Dyr, lade Buge."

1 Korintherne 15:33
Farer ikke vild; slet Omgang fordærver gode Sæder!

1 Johannes 5:7-9
[7] Thi tre ere de, som vidne:[8] Ånden og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet.[9] Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Søn.

Johannes 3:16-18
[16] Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.[17] Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.[18] Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931