A A A A A

Liv: [Skønhed]


1 Peters 3:3-4
[3] Eders Prydelse skal ikke være den udvortes med Hårfletning og påhængte Guldsmykker eller Klædedragt,[4] men Hjertets skjulte Menneske med den sagtmodige og stille Ånds uforkrænkelige Prydelse, hvilket er meget kosteligt for Gud.

2 Korintherne 4:16
Derfor tabe vi ikke Modet; men om også vort udvortes Menneske fortæres, fornyes dog vort indvortes Dag for Dag.

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

1 Mosebog 1:27
Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;

Esajas 40:8
Græsset tørres, Blomsten visner, men vor Guds Ord bliver evindelig."

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det på Sinde!

Salmernes 139:14
Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine Gerninger, det kender min Sjæl til fulde.

Romerne 8:6
Thi Kødets Higen er Død, men Åndens Higen er Liv og Fred,

Højsangen 4:7
Du er fuldendt fager, min Veninde og uden Lyde.

Matthæus 6:28-29
[28] Og hvorfor bekymre I eder for Klæder? Betragter Lillierne på Marken, hvorledes de vokse; de arbejde ikke og spinde ikke;[29] men jeg siger eder, at end ikke Salomon i al sin Herlighed var klædt som en af dem.

1 Timotheus 2:9-10
[9] Ligeså, at Kvinder skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Ærbarhed, ikke med Fletninger og Guld eller Perler eller kostbar Klædning,[10] men, som det sømmer sig Kvinder, der bekende sig til Gudsfrygt, med gode Gerninger.

1 Samuelsbog 16:7
Men HERREN sagde til Samuel: "Se ikke på hans Ydre eller høje Vækst; thi jeg har vraget ham; Gud ser jo ikke, som Mennesker ser, thi Mennesker ser på det, som er for Øjnene, men HERREN ser på Hjertet."

Prædikerens 3:11
Alt har han skabt smukt til rette Tid; også Evigheden har han lagt i deres Hjerte, dog således at Menneskene hverken fatter det første eller det sidste af, hvad Gud har virket.

Galaterne 3:26-27
[26] Thi alle ere I Guds Børn ved Troen på Kristus Jesus.[27] Thi I, så mange som bleve døbte til Kristus, have iført eder Kristus.

Ordsprogenes 3:15-18
[15] den er mere værd end Perler, ingen Klenodier opvejer den;[16] en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;[17] dens Veje er liflige Veje, og alle dens Stier er Lykke;[18] den er et Livets Træ for dem, der griber den, lykkelig den, som holder den fast!

Ezekiels 28:17-18
[17] Dit Hjerte hovmodede sig over din Skønhed, du satte din Visdom til på Grund af din Glans. Jeg, slængte dig til Jorden og overgav dig til Konger, at de skulde nyde Skuet af dig.[18] Med dine mange Misgerninger, ved din uredelige Handel vanhelligede du dine Helligdomme. Da lod jeg Ild bryde løs i din Midte, og den fortærede dig; jeg gjorde dig til Støv på Jorden for alle, som så dig.

Jakobs 1:23
Thi dersom nogen er Ordets Hører og ikke dets Gører, han ligner en Mand, der betragter sit legemlige Ansigt i et Spejl;

Matthæus 23:28
Således synes også I vel udvortes retfærdige for Menneskene; men indvortes ere I fulde af Hykleri og Lovløshed.

Ordsprogenes 31:30
Ynde er Svig og Skønhed Skin; en Kvinde, som frygter HERREN, skal roses.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931