A A A A A

Liv: [Fødselsdag]


Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Jeremias 29:11
Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.

Johannes 16:21
Når Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men når hun har født Barnet, kommer hun ikke mere sin Trængsel i Hu af Glæde over, at et Menneske er født til Verden.

Ordsprogenes 9:11
Thi mange bliver ved mig dine Dage, dine Livsårs Tal skal øges.

Salmernes 16:11
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Salmernes 20:4
Han give dig efter dit Hjertes Attrå, han fuldbyrde alt dit Råd,

Salmernes 27:4-7
[4] Om eet har jeg bedet HERREN, det attrår jeg: alle mine Dage at bo i HERRENs Hus for at skue HERRENs Livsalighed og grunde i hans Tempel.[5] Thi han gemmer mig i sin Hytte på Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op på en Klippe.[6] Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN.[7] HERRE, hør mit Råb, vær nådig og svar mig!

Salmernes 90:12
At tælle vore Dage lære du os, så vi kan få Visdom i Hjertet!

Salmernes 91:11
thi han byder sine Engle at vogte dig på alle dine Veje;

Salmernes 91:16
med et langt Liv mætter jeg ham og lader ham skue min Frelse!"

Salmernes 118:24
Denne er Dagen, som HERREN har gjort, lad os juble og glæde os på den!

Sefanias 3:17
I dig er HERREN din Gud, en Helt, som frelser. Han glæder sig over dig med Fryd, han tier i sin Kærlighed, han fryder sig over dig med Jubel som på Festens Dag;

Salmernes 37:4-5
[4] da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attrår.[5] Vælt din Vej på HERREN, stol på ham, så griber han ind

Klagesangene 3:22-23
[22] HERRENs Miskundhed er ikke til Ende, ikke brugt op,[23] hans Nåde er ny hver Morgen, hans Trofasthed stor.

4 Mosebog 6:24-26
[24] HERREN velsigne dig og bevare dig,[25] HERREN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig nådig,[26] HERREN løfte sit Åsyn på dig og give dig Fred!

Salmernes 139:1-24
[1] (Til Sangmesteren. Af David. En Salme.) HERRE, du ransager mig og kender mig![2] Du ved, når jeg står op, du fatter min Tanke i Frastand,[3] du har Rede på, hvor jeg går eller ligger, og alle mine Veje kender du grant.[4] Thi før Ordet er til på min Tunge, se, da ved du det, HERRE, til fulde.[5] Bagfra og forfra omslutter du mig, du lægger din Hånd på mig.[6] At fatte det er mig for underfuldt, for højt, jeg evner det ikke![7] Hvorhen skal jeg gå for din Ånd, og hvor skal jeg fly for dit Åsyn?[8] Farer jeg op til Himlen, da er du der, reder jeg Leje i Dødsriget, så er du der;[9] tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg Bo, hvor Havet ender,[10] da vil din Hånd også lede mig der, din højre holde mig fast![11] Og siger jeg: "Mørket skal skjule mig, Lyset blive Nat omkring mig!"[12] så er Mørket ej mørkt for dig, og Natten er klar som Dagen, Mørket er som Lyset.[13] Thi du har dannet mine Nyrer, vævet mig i Moders Liv.[14] Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine Gerninger, det kender min Sjæl til fulde.[15] Mine Ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i Løndom, virket i Jordens Dyb;[16] som Foster så dine Øjne mig, i din Bog var de alle skrevet, Dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet.[17] Hvor kostelige er dine Tanker mig, Gud, hvor stor er dog deres Sum![18] Tæller jeg dem, er de flere end Sandet, jeg vågner - og end er jeg hos dig.[19] Vilde du dog dræbe de gudløse, Gud, måtte Blodets Mænd vige fra mig,[20] de, som taler om dig på Skrømt og sværger falsk ved dit Navn.[21] Jeg hader jo dem, der hader dig, HERRE, og væmmes ved dem, der står dig imod;[22] med fuldt Had bader jeg dem, de er også mine Fjender.[23] Ransag mig, Gud, og kend mit Hjerte, prøv mig og kend mine Tanker![24] Se, om jeg er på Smertens Vej, og led mig på Evigheds Vej!

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931