A A A A A

Liv: [Adopsion]


1 Samuelsbog 1:27
Om denne Dreng bad jeg, og HERREN gav mig, hvad jeg bad ham om.

2 Korintherne 6:18
"og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige."

5 Mosebog 10:18
som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.

Hoseas 14:3
Vi vil ej søge Hjælp hos Assur, ej lide på Stridshest, vi kalder ej mer vore Hænders Værk vor Gud; hos dig finder faderløs Medynk."

Esajas 40:31
ny Kraft får de, der bier på HERREN, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

Jakobs 1:27
En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

Jeremias 29:11
Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.

Matthæus 25:40
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.

Ordsprogenes 13:12
At bie længe gør Hjertet sygt, opfyldt Ønske er et Livets Træ.

Salmernes 82:3
Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

Salmernes 146:9
HERREN vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget.

Salmernes 68:5-6
[5] faderløses Fader, Enkers Værge, Gud i hans hellige Bolig,[6] Gud, som bringer ensomme hjem, fører Fanger ud til Lykke; men genstridige bor i tørre Egne.

Ordsprogenes 31:8-9
[8] Luk Munden op for den stumme, for alle lidendes Sag;[9] luk Munden op og døm retfærdigt, skaf den arme og fattige Ret!

Johannes 1:12-13
[12] Men så mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro på hans Navn;[13] hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.

Galaterne 4:4-5
[4] Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,[5] for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde få Sønneudkårelsen.

Romerne 8:14-17
[14] Thi så mange som drives af Guds Ånd, disse ere Guds Børn.[15] I modtoge jo ikke en Trældoms Ånd atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkårelses Ånd, i hvilken vi råbe: Abba, Fader![16] Ånden selv vidner med vor Ånd, at vi ere Guds Børn.[17] Men når vi ere Børn, ere vi også Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for også at herliggøres med ham.

Salmernes 10:14-18
[14] Du skuer dog Møje og Kvide, ser det og tager det i din Hånd; Staklen tyr hen til dig, du er den faderløses Hjælper.[15] Knus den ondes, den gudløses Arm, hjemsøg hans Gudløshed, så den ej findes![16] HERREN er Konge evigt og altid, Hedningerne er ryddet bort af hans Land;[17] du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til[18] for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931