A A A A A

Dårlig Karakter: [Mobning]


1 Johannes 2:9
Den,som siger,at han er i Lyset,og hader sin Broder, han er i Mørket endnu.

1 Johannes 3:15
Hver den, som hader sin Broder, er en Manddraber; og I vide, at ingen Manddraber har evigt Liv blivende i sig.

2 Timotheus 1:7
Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men Krafts og Kærligheds og Sindigheds Ånd.

5 Mosebog 31:6
Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem; thi HERREN din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe og ikke forlade dig!"

Efeserne 4:29
Lad ingen rådden Tale udgå af eders Mund, men sådan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Nåde, som høre derpå;

Efeserne 6:12
Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.

3 Mosebog 19:18
Du må ikke hævne dig eller gemme på Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!

Matthæus 5:11
Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld.

Ordsprogenes 17:9
Den, der dølger en Synd, søger Venskab, men den, der ripper op i en Sag, skiller Venner.

Ordsprogenes 22:10
Driv Spotteren ud, så går Trætten med, og Hiv og Smæden får Ende.

Ordsprogenes 24:16
thi syv Gange falder en retfærdig og står op, men gudløse styrter i Fordærv.

Salmernes 138:7
Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse.

Romerne 2:1
Derfor er du uden Undskyldning, o Menneske! hvem du end er, som dømmer; thi idet du dømmer den anden, fordømmer du dig selv; thi du, som dømmer, øver det samme.

Romerne 12:18-19
[18] Dersom det er muligt - såvidt det står til eder - da holder Fred med alle Mennesker:[19] Hævner eder ikke selv, I elskede! men giver Vreden Rum; thi der er skrevet: "Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren."

Romerne 12:20-21
[20] Nej, dersom din Fjende hungrer, giv ham Mad; dersom han tørster, giv ham Drikke; thi når du gør dette, vil du samle gloende Kul på hans Hoved.[21] Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode!

Lukas 6:27-28
[27] Men jeg siger eder, I, som høre: Elsker eders Fjender, gører dem godt, som hade eder;[28] velsigner dem, som forbande eder, og beder for dem, som krænke eder.

Matthæus 5:44-45
[44] Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,[45] for at I må vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgå over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

Esajas 41:11-13
[11] Se, Skam og Skændsel får alle, som er dig fjendske, til intet bliver de, der trætter med dig, de forgår.[12] Du søger, men finder ej dem, der kives med dig, til intet, til Luft bliver de, der strides med dig.[13] Thi jeg, som er HERREN din Gud, jeg griber din Hånd, siger til dig: Frygt kun ikke, jeg er din Hjælper.

Matthæus 5:38-41
[38] I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand.[39] Men jeg siger eder, at I må ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen giver dig et Slag på din højre Kind, da vend ham også den anden til![40] Og dersom nogen vil gå i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da også få Kappen![41] Og dersom nogen tvinger dig til at gå een Mil,da gå to med ham!

Salmernes 34:12-18
[12] Om nogen attrår Liv og ønsker sig Dage for at skue Lykke,[13] så var din Tunge for ondt, dine Læber fra at tale Svig;[14] hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.[15] Mod dem, der gør ondt, er HERRENs Åsyn for at slette deres Minde af Jorden; (vers 16 og 17 har byttet plads)[16] på retfærdige hviler hans Øjne, hans Ører hører deres Råb;[17] når de skriger, hører HERREN og frier dem af al deres Trængsel.[18] HERREN er nær hos dem, hvis Hjerte er knust, han frelser dem, hvis Ånd er brudt.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931