A A A A A

Dårlig Karakter: [Vrede]


Efeserne 4:26-31
[26] Blive I vrede, da synder ikke; lad ikke Solen gå ned over eders Forbitrelse;[27] giver ikke heller Djævelen Rum![28] Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.[29] Lad ingen rådden Tale udgå af eders Mund, men sådan Tale, som er god til fornøden Opbyggelse, for at den kan skaffe dem Nåde, som høre derpå;[30] og bedrøver ikke Guds hellige Ånd, med hvilken I bleve beseglede til Forløsningens Dag.[31] Al Bitterhed og Hidsighed og Vrede og Skrigen og Forhånelse blive langt fra eder tillige med al Ondskab!

Jakobs 1:19-20
[19] I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;[20] thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.

Ordsprogenes 29:11
En Tåbe slipper al sin Voldsomhed løs, Vismand stiller den omsider.

Prædikerens 7:9
Vær ikke hastig i dit Sind til at græmmes, thi Græmmelse bor i Tåbers Bryst.

Ordsprogenes 15:1
Mildt svar stiller vrede, sårende ord vækker nag.

Ordsprogenes 15:18
Vredladen Mand vækker Splid, sindig Mand stiller Trætte.

Kolossenserne 3:8
Men nu skulle også I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhånelse, slem Snak af eders Mund.

Jakobs 4:1-2
[1] Hvoraf kommer det, at den er Krige og Stridigheder iblandt eder? mon ikke deraf, af eders Lyster, som stride i eders Lemmer?[2] I begære og have ikke; I myrde og misunde og kunne ikke få; I føre Strid og Krig. Og I have ikke, fordi I ikke bede;

Ordsprogenes 16:32
Større end Helt er sindig Mand, større at styre sit Sind end at tage en Stad.

Ordsprogenes 22:24
Vær ej Ven med den, der let bliver hidsig, omgås ikke vredladen Mand,

Matthæus 5:22
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred på sin Broder uden Årsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Rådet; og den, som siger: Du Dåre! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Salmernes 37:8-9
[8] Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.[9] Thi Ugerningsmænd skal ryddes ud, men de, der bier på HERREN, skal arve Landet.

Salmernes 7:11
retfærdig som Dommer er Gud, en Gud, der hver Dag vredes.

2 Kongebog 11:9-10
[9] Hundredførerne gjorde alt hvad Præsten Jojada havde påbudt, idet de tog hver sine Folk, både dem, der rykkede ud, og dem, der ryk kede ind om Sabbaten, og kom til Præsten Jojada.[10] Og Præsten gav Hundredfø rerne Spydene og Skjoldene, som havde tilhørt Kong David og var i HERRENs Hus.

2 Kongebog 17:18
Derfor blev HERREN såre fortørnet på Israel og drev dem bort fra sit Åsyn, så der ikke blev andet end Judas Stamme tilbage.

Ordsprogenes 14:29
Den sindige er rig på Indsigt, den heftige driver det vidt i Dårskab.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931