A A A A A

Ekstra: [Overflod]


1 Timotheus 5:8
Men dersom nogen ikke har Omsorg for sine egne og især for sine Husfæller, han har fornægtet Troen og er værre end en vantro.

2 Korintherne 9:8
Men Gud er mægtig til at lade al Nåde rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,

5 Mosebog 29:12
for at indtræde i HERREN din Guds Pagt og det Edsforbund, HERREN din Gud.i Dag slutter med dig,

Efeserne 3:20
Men ham, som formår over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstå, efter den Magt, som er virksom i os,

2 Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og råbte: "HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på Miskundhed og Trofasthed,

Jakobs 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Johannes 10:10
Tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de skulle have Liv og have Overflod.

Lukas 6:38
giver, så skal der gives eder. Et godt, knuget, rystet, topfuldt Mål skulle de give i eders Skød; thi med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder igen."

Lukas 6:45
Et godt Menneske fremfører det gode af sit Hjertes gode Forråd, og et ondt Menneske fremfører det onde af sit onde Forråd; thi af Hjertets Overflødighed taler hans Mund.

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Filipperne 4:19
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

Ordsprogenes 3:5-10
[5] Stol på HERREN af hele dit Hjerfe, men forlad dig ikke på din Forstand;[6] hav ham i Tanke på alle dine Veje, så jævner han dine Stier.[7] Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;[8] så får du Helse for Legemet, Lindring for dine Ledemod.[9] Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;[10] da fyldes dine Lader med Korn, dine Perser svømmer over af Most.

Salmernes 23:5
I mine Fjenders Påsyn dækker du Bord for mig, du salver mit Hoved med Olie, mit Bæger flyder over.

Salmernes 36:8
de kvæges ved dit Huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm;

Salmernes 37:11
Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred.

Salmernes 65:11
Med din Herlighed kroner du Året, dine Vognspor flyder af Fedme;

Salmernes 72:16
Korn skal der være i Overflod i Landet, på Bjergenes Top; som Libanon skal dets Afgrøde bølge og Folk spire frem af Byen som Jordens Urter.

Romerne 15:13
Men Håbets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I må blive rige i Håbet ved den Helligånds Kraft!

Salmernes 66:8-12
[8] I Folkeslag, lov vor Gud, lad lyde hans Lovsangs Toner,[9] han, som har holdt vor Sjæl i Live og ej lod vor Fod glide ud![10] Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;[11] i Fængsel bragte du os, lagde Tynge på vore Lænder,[12] lod Mennesker skride hen over vort Hoved, vi kom gennem Ild og Vand; men du førte os ud og bragte os Lindring!

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931