A A A A A

Hříchy: [Potrat]


1 Korintským 1:27
Ale bláznivé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. A slabé tohoto světa Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.

Galatským 1:15
Když se však Bohu, který mě oddělil[ již] v lůnu mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo

Efezským 1:7
V něm máme skrze jeho krev vykoupení, [totiž] odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,

Lukáš 2:6-7
[6] A když tam byli, stalo se, že se naplnily dny, aby porodila.[7] A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila ho do jeslí, protože pro ně nebylo místo v hospodě.

Efezským 1:3-4
[3] Požehnaný[ buď] Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu,[4] poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce.

1 Korintským 6:19-20
[19] Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?[20] Byli jste přece koupeni za cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

Lukáš 1:41-44
[41] A jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, stalo se, že děťátko v jejím lůnu poskočilo a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým.[42] Tehdy hlasitě zvolala: "Požehnaná[ jsi] mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna![43] Ale proč je mi[ dáno], že matka mého Pána přišla ke mně?[44] Vždyť jakmile vešel zvuk tvého pozdravu do mých uší, poskočilo děťátko v mém lůnu radostí.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998