A A A A A

Math Známky: [Číslo 7]


Jan 6:35
Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

Matouš 26:26
A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal[ ho] učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, to je mé tělo."

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998