A A A A A

Život: [Krása]


1 Petrův 3:3-4
[3] Vaší ozdobou ať není to, co[ je] vnější-zaplétání vlasů, ověšování zlatem nebo navlékání šatů-[4] ale ten skrytý člověk srdce[ oděný] nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem.

2 Korintským 4:16
Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje.

Efezským 2:10
Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

Filipským 4:8
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála-o tom přemýšlejte.

Římanům 8:6
Neboť smýšlení těla[ je] smrt, ale smýšlení Ducha[ je] život a pokoj.

Matouš 6:28-29
[28] Proč si tedy děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou,[29] ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.

1 Timoteovi 2:9-10
[9] Podobně také, aby se ženy zdobily upraveným oděvem, s cudností a rozvahou, ne zaplétáním[ vlasů], zlatem, perlami nebo drahým rouchem,[10] ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.

Galatským 3:26-27
[26] Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši.[27] Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista.

Ezechiel 28:17-18
[17] Срце се твоје понесе лепотом твојом, ти поквари мудрост своју светлошћу својом; бацићу те на земљу, пред цареве ћу те положити да те гледају.[18] Од мноштва безакоња свог, од неправде у трговини својој оскврнио си светињу своју; зато ћу извести огањ испред тебе, који ће те прождрети, и обратићу те у пепео на земљи пред свима који те гледају.

Jakubův 1:23
Јер ако ко слуша реч а не твори, он је као човек који гледа лице тела свог у огледалу;

Matouš 23:28
Тако и ви споља се показујете људима праведни, а изнутра сте пуни лицемерја и безакоња.

Přísloví 31:30
Љупкост је преварна и лепота ташта; жена која се боји Господа, она заслужује похвалу.

Serbian Bible (Cyrillic) DK 1865
Public Domain: (Cyrillic) Daničić-Karadžić 1865