A A A A A

Život: [Narozeniny]


Efezským 2:10
Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

Jan 16:21
Když žena rodí, má bolest, protože přišla její hodina; když ale porodí děťátko, už nevzpomíná na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998