A A A A A

Život: [Adopce]


2 Korintským 6:18
"A budu vaším Otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí."

Jakubův 1:27
Čisté a neposkvrněné náboženství před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat sám sebe neposkvrněného od světa.

Matouš 25:40
A král jim odpoví: 'Amen, říkám vám, [že] cokoli jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratrů, to jste udělali mně.'

Jan 1:12-13
[12] Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, [totiž] těm, kteří věří v jeho jméno,[13] kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

Galatským 4:4-5
[4] Když však přišla plnost času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,[5] aby vykoupil ty, kteří byli pod Zákonem, abychom přijali[ právo] synovství.

Římanům 8:14-17
[14] Neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím Duchem, ti jsou Boží synové.[15] Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče![16] Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.[17] A jestliže děti, [pak] i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, abychom jestliže s[ ním] trpíme, byli s[ ním] také oslaveni.

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998