A A A A A

Život: [Zvířata]


Jakubův 3:7
Každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen lidským rodem,

Lukáš 3:6
A veškeré tělo spatří spasení Boží."

Lukáš 12:24
Pohleďte na havrany, že nesejí ani nesklízejí a nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!

Matouš 6:26
Pohleďte na ptáky na nebi. Nesejí, nesklízejí ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Czech Kralichka Bible 1998
Public Domain Kralichka 1998