A A A A A

Tajemství: [Dinosauriernas]


Izajáš 27:1
På den dagen skall Herren med sitt hårda, storaoch starka svärd,straffa Leviatan, den snabba ormen,och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall dödadraken i havet.

Římanům 1:18
Boží hněv s nebe se zajisté projevuje proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti těch lidí, kteří nespravedlností zadržují Boží pravdu,

Czech Bible 1951
Public Domain