A A A A A

Math Známky: [Číslo 7]


Jan 6:35
Ježíš k nim promluvil: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nebude lačnět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

Matouš 26:26
Když jedli, vzal Ježíš chléb, vzdal díky, rozlámal a dal svým učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte! Toto je mé tělo.“

Czech Bible 1951
Public Domain