A A A A A

Život: [Stárnutí]


1 Timoteovi 5:8
Kdo však se nestará o své lidi a hlavně o domácí, zapřel víru a je horší než nevěřící.

2 Korintským 4:16
Pročež neklesáme na mysli, ale, i když náš vnější člověk chátrá, přece ten, který je uvnitř, obnovuje se den ze dne.

Filemonovi 1:9
přece raději pro lásku prosím já, Pavel, beztoho již stařec a nyní k tomu i vězeň Krista Ježíše,

Titovi 2:3
Stejně starší ženy ať jsou v chování svaté, ne pomlouvačné, ne oddané mnoha vínu, ať jsou učitelkami dobrého,

1 Timoteovi 5:1-2
[1] Na staršího muže se neosopuj, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,[2] starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám s veškerou čistotou.

Filipským 3:20-21
[20] My však jsme občané nebes. Odtamtud také očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista;[21] on přemění naše ubohé tělo k podobě se svým slavným tělem, podle moci, kterou si může i všecko podrobit.

Czech Bible 1951
Public Domain