Instagram
English
A A A A A

Další: [Ohavnost]


Zjevení Janovo 21:27
A nic poskvrněného do něho nevejde, ani ten, kdo se dopouští ohavnosti a lži, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Marek 13:14
„Až pak uvidíte, že ohavná spoušť je tam, kde být nemá - ten, kdo čte, rozuměj, - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať utekou na hory,

Matouš 24:15
„Až tedy uvidíte, jak je na svatém místě ohavná spoušť, o které mluvil prorok Daniel - ten, kdo čte, rozuměj -,

Římanům 1:26-27
[26] Proto je Bůh vydal hanebným vášním. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené.[27] A podobně i muži upustili od přirozeného užívání ženy a ve svých žádostech vzpláli k sobě navzájem, když muž s mužem páchal nestoudnost. I dostali sami na sobě odplatu, jaká patřila jejich poblouzení.

Czech Bible 1951
Public Domain