A A A A A

Bůh: [Požehnání]


Lukáš 6:38
Dávejte, a bude vám dáno; dobrou a natlačenou a natřesenou a vrchovatou míru vám dají do klína! Neboť jakou měrou měříte, takovou bude vám naměřeno.“

Matouš 5:4
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi.

Filipským 4:19
Bůh můj ať splní všechnu vaši touhu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši!

Filipským 4:6-7
[6] O nic nepečujte úzkostlivě, nýbrž v každé modlitbě a prosbě přednášejte své žádosti Bohu s díkůčiněním![7] A pokoj Boží, převyšující všechno pomyšlení, ochrání vaše srdce i vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Jakubův 1:17
Každý dobrý úděl a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny, ani ze změny zastínění.

Jan 1:16
Z jeho plnosti jsme všichni obdrželi, a to milost na milost.

1 Janův 5:18
Víme, že nikdo, kdo je zrozen z Boha, nehřeší. Naopak, kdo se zrodil z Boha, zachovává se (bez hříchu) a zlý duch se ho nedotýká.

2 Korintským 9:8
Bůh má moc zahrnouti vás všelikou hojností, abyste měli ve všem vždycky hojnost i přebytek pro každý skutek dobrý,

Filipským 4:7
A pokoj Boží, převyšující všechno pomyšlení, ochrání vaše srdce i vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Czech Bible 1947
Public Domain