Instagram
English
A A A A A

Math Známky: [Číslo 7]
Jan ۶:۳۵
Ale Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude lačněti; a kdo věří ve mne, nebude nikdy žízniti.

Matouš 26:26
Při večeři vzal Ježíš chléb, požehnal jej, lámal a dal svým učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte, toto je Tělo mé!“

Czech Bible 1947
Public Domain