A A A A A

Život: [Narozeniny]


Efezským 2:10
Vždyť jeho jsme dílem, byvše stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh připravil, abychom v nich žili.

Jan 16:21
Když žena rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Když však porodila děťátko, již nemyslí na bolest pro radost, že se narodil člověk na svět.

Czech Bible 1947
Public Domain