A A A A A

Další: [Ohavnost]


Zjevení Janovo ۲۱:۲۷
A nic poskvrněného do něho nevejde, ani kdo se dopouští ohavnosti a lži, nýbrž jenom ti (vejdou), kdož jsou zapsáni v Beránkově knize života.

Marek 13:14
„Až však uzříte hanebnou zkázu tam, kde nemá býti – kdo to čte, rozuměj – tehdy, kdo jsou v Judsku, ať utekou na hory;

Matouš 24:15
„Až tedy uzříte hanebnou zkázu na svatém místě, předpověděnou prorokem Danielem – kdo to čte, rozuměj –

Římanům 1:26-27
[26] Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené.[27] Podobně i muži zanechali přirozeného obcování se ženami a zahořeli v svých touhách k sobě navzájem a hanebné činy páchali muži s muži a docházeli na sobě samých zasloužené odplaty za své poblouzení.

Czech Bible 1947
Public Domain