A A A A A

Život: [Wanyama]


1 Mojžíšova 1:21
Basi, Mungu akaumba wanyama wakubwa sana wa baharini na aina zote za viumbe vyote hai viendavyo na kujaa majini; akaumba na aina zote za ndege wote. Mungu akaona kuwa ni vyema.

Jakubův 3:7
Neboť každá přirozenost zvířat a ptáků i plazů a zvěrů vodních zkrocuje se a zkrotila se přirozeností lidskou,

Lukáš 3:6
a veškeré lidstvo zakusí spásu Boží.“

Lukáš 12:24
Pozorujte krkavce, že nesejí ani nežnou, kteří nemají sklepu ani stodoly, a Bůh je živí. Čím dražší jste vy, než oni?

Matouš 6:26
Pohleďte na ptactvo nebeské že neseje, ani nežne, ani neshromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský živí je. Nejste-li vy dražší nežli ono?

Czech Bible 1922
Public Domain