A A A A A

Matematički Znakovi: [Broj 5]


Otkrivenje 13:5-18
[5] Zvijeri je bilo dopušteno da oholo govori i huli na Boga. Dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca.[6] Zvijer je otvorila svoja usta i počela izgovarati uvrede protiv Boga i psovati njegovo ime, mjesto na kojem prebiva i one koji žive na Nebu.[7] Dopušteno joj je i da se bori protiv Božjih ljudi i da ih porazi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom, rasom, jezikom i narodom.[8] Svi koji žive na Zemlji poklonit će se Zvijeri. To su oni čije ime od početka svijeta nije zapisano u Knjizi života što pripada Janjetu koje je bilo zaklano.[9] Ako tko sluša, neka čuje:[10] »Tko god treba postati zatočenik, taj će i postati zatočenik. Tko god treba umrijeti od mača, taj će i umrijeti od mača.« To zahtijeva ustrajnost i vjeru od Božjih ljudi.[11] Tada sam vidio drugu Zvijer kako dolazi iz zemlje. Imala je dva roga kao janje, ali je govorila kao Zmaj.[12] Imala je svu vlast koju ima i prva Zvijer. Prisilila je Zemlju i sve koji žive na njoj da se poklone prvoj Zvijeri čija je smrtna rana zacijelila.[13] Ta je druga Zvijer činila velika čuda, čak je naočigled ljudi slala vatru s neba na Zemlju.[14] Ta je druga Zvijer zavaravala ljude koji žive na Zemlji čudima koje je činila. Dobila je moć da ih čini kako bi služila prvoj Zvijeri. Druga je Zvijer zapovjedila ljudima koji žive na Zemlji da naprave kip u čast prve Zvijeri. To je bila ona Zvijer koja je imala ranu od mača, ali je preživjela.[15] Druga je Zvijer dobila dopuštenje da daruje život kipu prve Zvijeri, tako da je kip mogao govoriti i zapovjediti da se ubiju svi oni koji se nisu poklonili njezinom kipu.[16] Druga je Zvijer prisilila sve ljude — male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove — da prime žig na desnoj ruci ili na čelu.[17] Nitko nije mogao ništa kupovati ni prodavati bez tog žiga. A taj je znak ime Zvijeri ili broj koji odgovara njezinom imenu.[18] Ovdje je potrebna mudrost. Ako je tko pronicljiv, neka odgonetne broj Zvijeri, jer to je i broj čovjeka. To je šesto šezdeset i šest.

Mateju 19:9
A ja vam kažem: tko se rastane od svoje žene, osim ako mu je ona bila nevjerna, pa se oženi drugom, čini preljub.«

Otkrivenje 11:2-3
[2] No izostavi vanjsko dvorište hrama i nemoj ga izmjeriti jer je ono predano nežidovima! Oni će gaziti Sveti Grad četrdeset i dva mjeseca.[3] A ja ću dati moć dvojici svojih svjedoka i oni će prorokovati tisuću dvjesto šezdeset dana odjeveni u pokajničku tkaninu.«

Mateju 5:32
No ja vam kažem da svatko tko se rastaje od svoje žene, tjera je na preljub, osim ako se rastaje zbog bračne nevjere. A onaj tko se oženi takvom rastavljenom ženom, također čini preljub.«

2 Timoteju 3:16
Svako je Sveto pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za upozoravanje na grijeh, za ispravljanje pogrešaka i za pouku o tome kako ispravno živjeti,

Otkrivenje 4:6-8
[6] Ispred prijestolja je bilo nešto nalik staklenome moru, prozirno poput kristala. Ispred prijestolja i sa svake njegove strane bila su četiri bića . Ta su bića bila puna očiju, sprijeda i straga.[7] Prvo je biće izgledalo kao lav; drugo je izgledalo kao vol; treće je imalo lice poput čovjeka; četvrto je izgledalo kao orao u letu.[8] Svako od četiri bića imalo je šest krila. Bića su bila puna očiju, izvana i iznutra. Ta bića i danju i noću bez prestanka govore: »Svet, svet, svet je Gospodar Bog Svevladar, koji je bio, koji jest i koji dolazi!«

Brojeva 5:11-31
[11] BOG je rekao Mojsiju:[12] »Reci Izraelcima: Nečija žena može zastraniti i biti nevjerna.[13] Može spavati s drugim muškarcem, a da njezin muž ne dozna, te neće biti otkrivena iako se onečistila i neće biti svjedoka protiv nje jer nije uhvaćena na djelu.[14] Ako njezinog muža obuzme ljubomora i posumnja u svoju ženu, bila ona čista ili nečista,[15] dovest će je svećeniku. Donijet će za nju i dar od kilograma ječmenog brašna. Ne smije ga polijevati uljem niti stavljati tamjan jer je to žitna žrtva za ljubomoru. Bila je to žrtva podsjetnica kojom se podsjeća na krivnju.[16] Svećenik će dovesti ženu i postaviti je pred BOGA.[17] Zahvatit će svete vode u glinenu posudu i u nju nasipati nešto prašine s poda Svetog šatora.[18] Kad svećenik postavi ženu pred BOGA, rasplest će joj kosu i u ruke joj staviti žrtvu podsjetnicu, tj. žitnu žrtvu za ljubomoru, a on će držati gorku vodu koja donosi prokletstvo.[19] Zatim će izgovoriti zakletvu nad ženom: ‘Ako ni jedan drugi muškarac nije spavao s tobom, ako nisi zastranila i onečistila se dok si bila udana za svog muža, neće ti nauditi ova gorka voda koja donosi prokletstvo.[20] No, ako si zastranila dok si bila udana za svog muža, ako si spavala s drugim muškarcem, onda si nečista.’[21] Potom će svećenik izgovoriti zakletvu prokletstva nad ženom: ‘Neka BOG učini da ti se osuši maternica i napuhne trbuh pa ćeš biti prokleta u svome narodu.[22] Neka ova voda, koja donosi prokletstvo, uđe u tvoje tijelo da ti se napuhne trbuh i osuši maternica.’ A žena neka kaže: ‘Ako sam kriva, neka bude tako.’[23] Svećenik će zapisati ova prokletstva na svitak i isprati napisane riječi u gorkoj vodi.[24] Zatim žena mora popiti gorku vodu koja donosi prokletstvo. Kad voda uđe u nju, ako je kriva, izazvat će joj teške bolove.[25] Svećenik će joj iz ruku uzeti žitnu žrtvu za ljubomoru njenog muža, podići je uvis pred BOGOM i odnijeti na žrtvenik.[26] Zatim će od žitne žrtve zagrabiti punu šaku, što predstavlja cijelu žrtvu, i spaliti to na žrtveniku. Nakon toga, ženi će dati da popije vodu.[27] Ako se žena onečistila, ako je bila nevjerna svome mužu, kad popije vodu koja donosi prokletstvo, izazvat će joj teške bolove. Trbuh će joj se napuhnuti i maternica osušiti te će biti prokleta u svome narodu.[28] No, ako se žena nije onečistila, bit će slobodna od posljedica i moći će rađati djecu.[29] Takav je zakon u slučaju ljubomore, kad žena zastrani i onečisti se dok je udana za svog muža,[30] ili kad njega obuzme ljubomora i posumnja u svoju ženu. Svećenik će je postaviti pred BOGA i u cijelosti primijeniti ovaj zakon na nju.[31] Ako je kriva, snosit će posljedice svoje krivnje, a muž će biti slobodan od bilo kakve krivnje.«

1 Kraljevima 7:23
Hiram je od lijevane bronce napravio bazen zvan More. Bazen je bio kružnog oblika, promjera 5 metara, dubine 2,5 metara i opsega 15 metara.

Ponovljeni Zakon 6:4
Izraele, poslušaj! BOG je naš Bog. BOG je jedini Bog.

Malahija 3:10
Donesite čitave desetine prinosa u riznicu, da bude hrane u mom Hramu. Iskušajte me na taj način«, kaže BOG Svevladar, »i vidjet ćete kako ću otvoriti nebeske brane i izliti na vas obilje blagoslova.

Psalmi 104:9
Postavio si im granicu koju prijeći ne smiju, da ponovo zemlju ne prekriju.

Postanka 6:12
Bog je vidio da je iskvarena jer su svi ljudi na zemlji živjeli iskvareno.

Postanka 7:20
Narasle su sedam i pol metara iznad potopljenih planina.

Postanka 8:5-9
[5] Vode su nastavile opadati do desetog mjeseca, a prvog dana desetog mjeseca pokazali su se vrhovi planina.[6] Nakon četrdeset dana, Noa otvori prozor, koji je napravio na arci,[7] i pusti gavrana. Gavran je odlijetao i vraćao se dok se vode nisu isušile sa zemlje.[8] Zatim je Noa pustio golubicu, da vidi jesu li se vode povukle s površine zemlje.[9] No ona nije našla mjesto na koje bi se spustila, jer je voda i dalje prekrivala svu površinu, pa se vratila. On ispruži ruku, prihvati je i unese u arku.

Postanka 9:11
Sklapam svoj savez s vama: Nikad više poplavne vode neće smaknuti sva živa bića. Nikad više potop neće uništiti zemlju.«

Postanka 1:31
Bog je pogledao sve što je stvorio i vidio da je veoma dobro. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to šesti dan.

Postanka 3:15
A ja ću zametnuti neprijateljstvo između tebe i žene, između tvog potomstva i njezinog potomstva. On će ti glavu gaziti, a ti ćeš mu petu gristi.«

1 Korinæanima 10:13
Sva iskušenja, kojima ste bili podvrgnuti, zajednička su svim ljudima. No Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani više od onoga što možete podnijeti. On će se pobrinuti da možete izaći iz tog iskušenja, tako da ga možete izdržati.

Izlaska 20:13
Ne počini ubojstvo.

Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International