Instagram
English
A A A A A

Crkva: [Đakoni]
1 Timoteju 3:1-13
[1] Ovo što kažem je istinito: ako netko želi služiti u starješinstvu , teži časnom poslu.[2] Starješina mora voditi besprijekoran život. Smije imati samo jednu ženu. Mora biti trijezan, razborit, čestit i gostoljubiv. Mora biti sposoban poučavati.[3] Ne smije biti sklon piću ni nasilnik, već blag i miroljubiv čovjek. Ne smije voljeti novac.[4] Mora dobro upravljati svojim domaćinstvom i paziti da ga djeca slušaju s punim poštovanjem.[5] Ako tko ne zna kako upravljati vlastitom obitelji, kako će moći brinuti o Božjoj Crkvi?[6] Ne smije biti novi obraćenik da se ne bi uzoholio i bio osuđen kao što je bio i đavao.[7] Nadalje, mora uživati ugled i među onima koji nisu vjernici, da ne bi bio osramoćen i uhvaćen u đavlovu zamku.[8] Isto tako i pomoćnici u crkvi moraju biti vrijedni poštovanja. Ne smiju biti dvolični, skloni opijanju niti pohlepni za novcem.[9] Moraju se čiste savjesti pridržavati dubokih istina vjere.[10] Oni se najprije trebaju dokazati na djelu i tek tada, ako se pokažu bez prigovora, mogu služiti u toj službi.[11] Isto tako i žene moraju biti vrijedne poštovanja. Ne smiju ogovarati, nego vladati sobom i biti u svemu dostojne povjerenja.[12] Pomoćnici moraju imati jednu ženu i moraju dobro upravljati svojom djecom i svojim domaćinstvom.[13] Oni koji dobro obavljaju pomoćničku službu, stječu častan položaj i veliku sigurnost u vjeri u Isusa Krista.

Filipljanima 1:1
Od Pavla i Timoteja, slugu Isusa Krista. Svim Božjim svetima u Isusu Kristu, koji žive u Filipima, svim vašim starješinama i posebnim službenicima.

Djela Apostolska 6:1-7
[1] Broj je učenika rastao. U to su se vrijeme učenici, porijeklom grčki Židovi, počeli tužiti na ostale Židove, govoreći da se njihove udovice zanemaruju pri svakodnevnoj raspodjeli hrane.[2] Apostoli su sazvali sve učenike i rekli im: »Nije u redu da mi zanemarujemo službu Božje riječi da bismo se bavili raspodjelom hrane.[3] Braćo i sestre, odaberite između sebe sedmoricu muškaraca na dobrom glasu — pune Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti za tu službu.[4] Tako ćemo se mi moći posvetiti molitvi i poučavanju Božje riječi.«[5] Ovaj se prijedlog svima svidio pa su izabrali Stjepana — čovjeka punog vjere i Svetog Duha — Filipa , Prohora, Nikanora, Timona, Parmena i nekadašnjeg obraćenika na židovstvo — Nikolu iz Antiohije, te ih[6] doveli apostolima, a oni su se pomolili i položili ruke na njih.[7] Božja se riječ širila, a broj je učenika u Jeruzalemu osjetno porastao. I mnogi su židovski svećenici prigrlili vjeru.

Rimljanima 16:1
Preporučujem vam našu sestru Febu koja je službenica Crkve u Kenhreji.

Titu 1:7
Starješini je, naime, povjeren Božji posao i on mora biti besprijekoran. Ne smije biti svojeglav niti nagao. Ne smije biti sklon piću ni svađi. Ne smije ga privlačiti nepošteno stjecanje novca.

Djela Apostolska 6:3
Braćo i sestre, odaberite između sebe sedmoricu muškaraca na dobrom glasu — pune Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti za tu službu.

Ivanu 8:32
Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«

Efežanima 4:11
On sâm dao je nekima dar da budu apostoli, nekima da budu proroci, nekima da budu evangelizatori , a nekima da budu pastiri i učitelji,

Djela Apostolska 20:28
Pazite na sebe i na sve koje vam je Sveti Duh povjerio na brigu. Vi ste pastiri, a oni su vaše stado — Božja Crkva, koju je Bog kupio vlastitom krvlju.

Ivanu 6:54
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima vječni život i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Marku 6:3
Pa on je samo stolar! On je Marijin sin. Njegova su braća Jakov, Josip, Juda i Šimun, a njegove su sestre ovdje, s nama.« I nisu ga prihvatili.

1 Korinæanima 12:28
Bog je prvo postavio u Crkvi apostole, zatim proroke pa učitelje. Potom je postavio ljude koji čine čudesna djela, pa one koji imaju dar ozdravljanja, zatim one koji imaju dar pomaganja, pa one s darom vodstva i one koji govore u jezicima.

Galaæanima 1:19
Nisam vidio ni jednoga drugog apostola, osim Jakova, Gospodinovog brata.

Malahija 1:11
Po čitavom svijetu narodi me smatraju velikim. Posvuda mi prinose kâd i žrtve koje su čiste jer narodi smatraju moje ime velikim«, kaže BOG Svevladar.

Hebrejima 13:17
Budite poslušni svojim crkvenim vođama i budite pokorni njihovom autoritetu! Oni bdiju nad vašim dušama poput onih koji moraju položiti račun za vas. Slušajte ih tako da njihov trud bude s radošću, a ne s tugom u srcu. To ni vama ne bi koristilo.

Ivanu 3:3-5
[3] Isus mu je odgovorio: »Govorim ti istinu: tko se ponovo ne rodi, ne može vidjeti Božje kraljevstvo.«[4] »Kako se čovjek može roditi kad je star?« pitao je Nikodem. »Sigurno ne može drugi put ući u majčinu utrobu da bi se rodio.«[5] Isus mu odgovori: »Govorim ti istinu, ako se čovjek ne rodi od vode i Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo.

Hebrejima 12:14
Pokušajte živjeti u miru sa svima! Težite živjeti svetim životom, jer bez njega nitko neće vidjeti Gospodina.

Djela Apostolska 6:4
Tako ćemo se mi moći posvetiti molitvi i poučavanju Božje riječi.«

1 Timoteju 3:1-7
[1] Ovo što kažem je istinito: ako netko želi služiti u starješinstvu , teži časnom poslu.[2] Starješina mora voditi besprijekoran život. Smije imati samo jednu ženu. Mora biti trijezan, razborit, čestit i gostoljubiv. Mora biti sposoban poučavati.[3] Ne smije biti sklon piću ni nasilnik, već blag i miroljubiv čovjek. Ne smije voljeti novac.[4] Mora dobro upravljati svojim domaćinstvom i paziti da ga djeca slušaju s punim poštovanjem.[5] Ako tko ne zna kako upravljati vlastitom obitelji, kako će moći brinuti o Božjoj Crkvi?[6] Ne smije biti novi obraćenik da se ne bi uzoholio i bio osuđen kao što je bio i đavao.[7] Nadalje, mora uživati ugled i među onima koji nisu vjernici, da ne bi bio osramoćen i uhvaćen u đavlovu zamku.

1 Timoteju 2:12
Ne dopuštam joj da poučava niti da naređuje muškarcu . Neka sluša u tišini.

Djela Apostolska 14:23
U svakoj su crkvi Pavao i Barnaba imenovali starješine. Molili su i postili za njih, a onda ih predali na brigu Gospodinu, u kojeg su bili povjerovali.

1 Timoteju 5:17
Starješine, koji dobro vode Crkvu, zavređuju dvostruku čast , a osobito oni koji se bave i propovijedanjem i poučavanjem.

Hebrejima 13:7
Sjetite se svojih prijašnjih duhovnih vođa, onih koji su vam objavili Božju poruku! Sjetite se kako su oni živjeli i umrli! Povodite se za njihovom vjerom!

Titu 1:8
Starješina mora biti gostoljubiv i voljeti dobro. Mora biti mudar i ispravno živjeti. Mora biti posvećen i vladati sobom.

1 Petrova 5:2
Budite pastiri Božjem stadu koje vam je povjereno. Nadgledajte ih, ali ne prisilno, nego dobrovoljno, po Božjoj volji. Činite to iz želje za služenjem, a ne iz želje za novcem!

Titu 1:6
Da bi bio starješina, čovjek mora biti besprijekoran. Mora imati jednu ženu. Njegova djeca moraju biti vjernici i ne smiju biti na lošem glasu zbog raspuštenosti i neposluha.

1 Timoteju 5:22
Ne polaži prebrzo ruke ni na koga. Ne sudjeluj u tuđim grijesima, već ustraj u čistoći.

Titu 1:5
Ostavio sam te na Kreti da dovršiš ono što je još trebalo učiniti i postaviš starješine u svakom gradu, kao što sam te uputio.

Galaæanima 4:19
Djeco moja, zbog vas još jednom proživljavam porođajne muke, sve dok se u vama ne oblikuje Krist.

Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International