A A A A A

Crkva: [Pohađa Crkvu]


Hebrejima 10:24-25
[24] Pazimo jedni na druge, da se potičemo na ljubav i dobra djela.[25] Ne propuštajmo dolaziti na zajedničke sastanke, kao što neki običavaju činiti, već ohrabrujmo jedni druge. Ovo činite sve više kako vidite da se približava Gospodinov dan .

Mateju 18:20
Jer, gdje se dvoje ili troje okupe u moje ime, ondje sam i ja među njima.«

Kološanima 3:16
Kristova poruka neka živi u vama u svom svojemu bogatstvu. Poučavajte i usmjeravajte jedni druge s velikom mudrošću. Pjevajte psalme, himne i duhovne pjesme sa zahvalnošću Bogu u svojim srcima.

Efežanima 4:11-13
[11] On sâm dao je nekima dar da budu apostoli, nekima da budu proroci, nekima da budu evangelizatori , a nekima da budu pastiri i učitelji,[12] kako bi se Božji ljudi usavršili i pripremili za službu izgradnje Kristovog Tijela,[13] da svi postignemo jedinstvo u vjeri i znanju o Božjem Sinu, da odrastemo u zrele ljude i postanemo poput Krista u punini njegovog savršenstva.

Djela Apostolska 2:42
Bili su ustrajni u učenju apostolskog nauka, zajedničkom životu, lomljenju kruha i molitvi.

Rimljanima 10:17
Vjera dolazi kada slušamo Radosnu vijest, a ta se vijest čuje kroz propovijedanje poruke o Kristu.

Mateju 16:18
Kažem ti, ti si Petar , a na toj Stijeni izgradit ću svoju Crkvu koju sile zla neće moći nadvladati.

Djela Apostolska 9:31-32
[31] Tako je Crkva širom Judeje, Galileje i Samarije bila u miru i izgrađivala se. Živjela je u strahopoštovanju prema Gospodinu i brojem je rasla ohrabrenjem Svetog Duha.[32] Petar je obilazio gradove i tako stigao i do svetih u Lidi.

Mateju 6:33
Stoga, prvo se brinite za Božje kraljevstvo i za ono što on želi, a za sve drugo će se pobrinuti Bog.

Jakova 1:22
Činite ono što vas uči Božja riječ jer, ako je samo slušate, sami sebe zavaravate.

2 Timoteju 4:2
propovijedaj Radosnu vijest! Budi spreman ispuniti svoj zadatak i kada ti odgovara i kada ti ne odgovara! Govori ljudima što trebaju činiti, opominji ih kada griješe i ohrabruj ih s puno strpljivosti i pouke!

Mateju 28:19-20
[19] Zato idite i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetog Duha[20] i učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama uvijek, sve do svršetka svijeta .«

Croatian Bible (SHP) 2019
Biblija: Suvremeni Hrvatski Prijevod (SHP) @ 2019 Bible League International