A A A A A

Bog: [Blagoslov]

Luki 6:38
Dajite i dat će vam se: dobru mjeru, punu, stresenu i preobilnu dat će vam u krilo. Jer će vam biti odmjereno jednakom mjerom kojom vi mjerite.”

Mateju 5:4
Blaženi žalosni! Oni će se utješiti.

Filipljanima 4:19
Moj Bog ispunit će svaku vašu potrebu po svome bogatstvu, u slavi, u Kristu Isusu.

Psalmi 67:7
Zemlja je dala svoj rod, blagoslovio nas Bog, Bog naš.

Brojeva 6:24-25
[24] Neka te blagoslovi i neka te čuva Gospodin![25] Neka da Gospodin da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv!

Filipljanima 4:6-7
[6] Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe![7] I Božji mir, koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.

Jakova 1:17
Svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlosti u kojem nema promjene ni sjene od mijene.

Jeremija 17:7-8
[7] Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina, kome je uzdanje Gospodin![8] On je kao drvo posađeno kraj vode, koje k potoku pruža svoje korijenje. Ono se ne treba ništa bojati kada dođe žega. Njegovo lišće ostaje zeleno; u sušnoj godini nema nikakve potrebe. Ne prestaje donositi plod. \

Izaija 41:10
Ne boj se jer sam ja s tobom! Ne gledaj plašljivo naokolo, jer sam ja tvoj Bog! Ja te krijepim. Ja ti pomažem. Ja te podupirem svojom jakom desnicom.

Ivanu 1:16
Od njegove punine mi svi primismo milost za milošću.

Postanka 22:16-17
[16] i reče: “Kunem se sobom, glasi riječ Gospodnja, zato što si to učinio, i nisi mi uskratio jedinoga svojega sina,[17] blagoslovit ću te obilno i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na morskoj obali, i potomstvo će tvoje osvojiti vrata svojih neprijatelja.

Postanka 27:28-29
[28] Bog ti dao nebeske rose i rodne zemlje i vina i žita u izobilju![29] I narodi se pred tobom prigibali! Bio gospodar braći svojoj, i klanjali se tebi sinovi majke tvoje! Proklet bio koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio koji tebe blagoslivlja!”

Psalmi 1:1-3
[1] Blago čovjeku koji se ne ravna prema savjetu bezbožnika, ne zaustavlja se na putu grješnika, ne sjeda u zbor opakih,[2] on uživa u Zakonu Gospodnjem, o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć.[3] On je kao drvo posađeno uz vode potoka, što rađa plod u pravo doba, na kojem ne vene lišće. Što poduzme, to i uspije.

Psalmi 23:1-4
[1] Psalam. Davidov. Gospod je moj pastir, ništa mi ne nedostaje.[2] Na zelenim poljanama pusti me da sjedim i počinem kraj mirnih voda.[3] On mi krijepi dušu. Zbog svoga imena vodi me pravim stazama.[4] Ako bih morao i putovati tamnom gudurom, ne bojim se zla jer ti si sa mnom. Tvoj štap i tvoja palica me tješe.

2 Samuelu 22:3-4
[3] Bog je branik moj: u njemu tražim utočište. Štit moj, rog spasenja mojega! Jakost moja, sloboda moja! Izbavitelj moj, koji mi je pomogao u teškoj nevolji.[4] Zazvao sam Velehvaljenoga, Gospodina, i već me oslobodio mojih neprijatelja.

1 Ivanu 5:18
Znamo da nijedan koji je rođen od Boga ne griješi; nego ga čuva rođeni od Boga i Zli ga se ne dotiče.\

Psalmi 138:7
Ako moram i posred tjeskobe hoditi, ti me držiš na životu. Protiv bijesa mojih neprijatelja pružaš ruku svoju; desnica me tvoja spašava. \

2 Korinæanima 9:8
A Bog može učiniti da bude među vama obilna svaka milost, da u svemu imate svega svagda dovoljno i da vam preostane za svako dobro djelo;\

Filipljanima 4:7
I Božji mir, koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.

Croatian Bible (GKS) 2010
No Data